× Artikel Pitedah Ringkes Poster Video
Detail

Wajib Megat Bojone Sing Ora Gelem Nglakoni Solat ( Wajibnya Menceraikan Istri Yang Tidak Melakukan Shalat)

hubungan suami istrihubungan suami istri, kewajiban shalatkewajiban shalat, menceraikan istrimenceraikan istri, perceraianperceraian, shalatshalat,

74 Dilihat

Harga

Rp.,-

Deskripsi

WAJIB MEGAT BOJONE SING ORA GELEM NGLAKONI SOLAT

Sing Nulis:
Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Pitakonan Kaping Lima Fatwa Nomer 6391

PITAKONAN:
Garwanipun dalem boten nate nglampahi solat. Dalem maringi pitedah kagem piyambakipun ngagem segolo coro ananging piyambakipun boten nate nanggepi. Punopo dipun angsalaken megat piyambakipun?

WANGSULAN:
Menawa rika wenehi pituduh lan deweke ora nanggepi, mula rika wajib megat deweke.

Miturut ijma (kasepeketan ngulama) deweke yakuwe kafir rikolo nyanggah wajibe solat, lan menawa deweke ora nyanggah wajibe babagan kiye mula ora olih dipegat sumbut karo kasepeketan akehe ngulama. Allah ta’ala ngendiko,

{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}

سورة الممتحنة –10

“Lan rika aja tetep gegondelan maring tali (bebojoan) karo wong wadon – wong wadon kafir.” (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Wabillaahi taufiq. Shalallahu wa salaman ‘ala nabiyyina muhammad wa ‘ala alihi wa shahibi ajma’ain.

Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerjaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Ketua:
‘Abdul-Aziz ibn Abdullah bin Baz
Wakil Ketua:
‘Abdul Razzaq ‘Afify

TERJEMAHAN:

WAJIBNYA MENCERAIKAN ISTRI YANG TIDAK MELAKSANAKAN SHALAT

Penulis: Komisi Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta

Pertanyaan kelima Fatwa no. 6391

PERTANYAAN :
Istri saya tidak melakukan shalat. Saya menasehati dia dengan segala cara, tapi dia tidak menanggapi dengan baik. Apakah diperbolehkan untuk menceraikannya?

JAWABAN:
Jika Anda menasehatinya dan dia tidak menanggapi dengan baik, maka Anda diwajibkan untuk menceraikannya.

Menurut Ijma (kesepakatan ulama), dia adalah kafir ketika menyangkal kewajiban shalat, dan jika dia tidak menyangkal kewajibannya hal ini maka tidak boleh menceraikannya sesuai dengan kesepakatan jumhur ulama. Allah ta’ala berfirman:

{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}

سورة الممتحنة –10 .

“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir” (Qs. Al Mumtahanah; 10)

Wabillaahi taufiq. Shalallahu wa salaman ‘ala nabiyyina muhammad wa ‘ala alihi wa shahibi ajma’ain.

Komite Tetap Untuk Riset Ilmiah dan Fatwa Kerjaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Ketua:
‘Abdul-Aziz ibn Abdullah bin Baz
Wakil Ketua:
‘Abdul Razzaq ‘Afify

TERJEMAHAN DARI:
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=7&PageID=7488&back=true

Detail Penjual

✅ Nama :

🏠 Alamat :

🏭 Usaha :

Hubungi Penjual

Detail

Mrentah Anake Nglakoni Solat Subuh Nalika Hawane Lagi Atis (Memerintahkan Anak Untuk Melaksanakan Shalat Subuh Tatkala Cuaca Dingin)

anak shalatanak shalat, hawa dinginhawa dingin, shalatshalat, shalat subuhshalat subuh,

47 Dilihat

Harga

Rp.,-

Deskripsi

MRENTAH ANAKKE NGLAKONI SOLAT SUBUH NALIKA HAWANE ATIS

 

Sing Nulis: Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

 

Fatwa nomer 4832 (Bab VI, Halaman 28 )

 

PITAKONAN:

Yuswanipun putro-putro dalem antawis songo ngantos dumugi sewelas taun. Dalem wungukaken piyambakipun kagem solat Subuh rikolo hawanipun taksih sanget asrep. Wonten ngulama ngendiko dumateng dalem bilih kados puniko klintu teng dalem wungukaken lare-lare taksih alit rikolo hawanipun saweg asrep. Dalem bade taken punopo dalem temen-temen doso punopo boten? Dalem nyuwun wangsulanipun. Jazakallahu khayran.

 

WANGSULAN:

Nek kahanane kaya dene sing neng rika sebutkaken, mulo rika tumindake wis bener, lan moga-moga Allah subhanahu wa ta’ala wenehi piwales amalan kanggo rika karo sebecik-becike piwales lan dadekaken rika tuladha sing becik kanggo biyung-biyung liyane.

 

Wong-wong sing ngomong karo rika menawa perkara kuwe yakuwe salah rikolo nggugah bocah-bocah kanggo solat, sayektine yekten kliru. Kito ngarep-ngarep moga-moga Allah subhanahu wa ta’ala ngapurani deweke lan bimbing deweke kanggo nglakoni perkara sing becik.

 

Babagan kiye wis diriwayatkaken neng Ahmad, Abu Dawud, lan Al-Hakim sekang hadits ‘Abdullah ibn ‘Amr radhiyallahu ’anhu menawa Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam ngendika:

 

مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْر سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

 

“Prentahena anak-anake rika dikon nglakoni solat rikala deweke umur pitu taun, lan bentongen deweke menawa ora gelem nglakoni rikala deweke umur sepuluh taun, lan pisahen deweke sekang panggonan turune rikala deweke turu.” (Sunan Abu Dawud dalam Bab Shalat No: 495; Musnad Imam Ahmad  Bab II  No. 197).

 

Pituduh kiye kanggo saben-saben kahanan apa kuwe neng kahanan atis utawa seliyane.

 

Wabillahi taufiq. Wa shalallahu wa salaman ‘ala nabiyyina muhammad wa ‘ala alihi wa shahibi ajma’in.

 

Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Ketua:

‘Abdul’Aziz ibn ‘Abdullah bin Baz

Wakil Ketua:

‘Abdul Razzaq ‘Afify

Anggota:

‘Abdullah ibn Ghudayyan

‘Abdullah ibn Qa’ud

 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 

TERJEMAHAN:

 

MEMERINTAHKAN ANAK UNTUK MELAKSANAKAN SHALAT SUBUH TATKALA CUACA DINGIN

 

Penulis : Komite Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

 

Fatwa no. 4832 (Bab VI, Halaman 28 )

 

PERTANYAAN:

Usia anak-anak  saya berkisar antara sembilan sampai sebelas tahun . Saya membangunkan mereka untuk Shalat Subuh saat cuaca masih  sangat dingin. Beberapa ulama mengatakan kepada saya bahwa itu adalah salah dalam membangunkan anak-anak kecil saat cuaca dingin. Saya ingin bertanya apakah saya benar-benar berdosa atau tidak? Saya mohon jawabannya. Jazakallahu khayran

 

JAWABAN:

Jika situasinya seperti yang Anda sebutkan, maka Anda telah melakukannya dengan benar, dan semoga Allah membalas amalan Anda dengan sebaik-baik balasan dan menjadikan Anda sebagai contoh yang baik bagi ibu-ibu yang lain.

 

Orang-orang yang mengatakan kepada Anda bahwa hal itu adalah salah dalam membangunkan anak-anak untuk shalat, sesungguhnya pernyataan itu salah. Kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta’ala semoga Allah subhanahu wa ta’ala mengampuni mereka dan membimbing mereka untuk melakukan perkara yang benar.

 

Hal ini telah diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim dari hadits Abdullah ibn Amr radhiyallahu ’anhu bahwa Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

 

مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْر سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

 

“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan shalat  ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka bila tidak mengerjakan ketika mereka sepuluh tahun, dan memisahkan mereka dari tempat tidur pada saat mereka tidur”. (Sunan Abu Dawud dalam Bab Shalat No: 495; Musnad Imam Ahmad  Bab II  No. 197).

 

Risalah ini berlaku pada setiap saat baik musim dingin maupun selainnya.

 

Wabillahi taufiq. Wa shalallahu wa salaman ‘ala nabiyyina muhammad wa ‘ala alihi wa shahibi ajma’in.

 

Komite Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Ketua:

‘Abdul’Aziz ibn ‘Abdullah bin Baz

Wakil Ketua:

‘Abdul Razzaq Afify-

Anggota:

‘Abdullah ibn Ghudayyan

‘Abdullah ibn Qa’ud

 

TERJEMAHAN DARI:

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=7&PageID=1807&back=true

 

 

Detail Penjual

✅ Nama :

🏠 Alamat :

🏭 Usaha :

Hubungi Penjual

Detail

Solat Nganggo Kacamata (Shalat Memakai Kacamata)

kacamatakacamata, rukun shalatrukun shalat, shalatshalat,

28 Dilihat

Harga

Rp.,-

Deskripsi

SOLAT NGANGGO KACAMATA

Sing Nulis: Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Pitakonan kaping siji sekang Fatwa Nomor 1733

PITAKONAN:
Punopo hukumnipun nglampahi solat ngagem koco paningal?

WANGSULAN:
Diolihena wong nglakoni  solat nganggo kacamata ananging wektu dienggo sujud  neng deweke ora ngalangi-ngalangi deweke wektu sujud nempelaken batuk lan irunge maring panggonan sujude.

Wabillaahi taufiq. Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahibihi ajma’in.

Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Ketua           :
‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz
Wakil Ketua:
‘Abdul Razzaq ‘Afify
Anggota:
‘Abdullah bin Qa’ud
Abdullah bin Ghudayyan

TERJEMAHAN:

SHALAT MEMAKAI KACAMATA

Penulis: Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta

Pertanyaan Pertama Dari Fatwa Nomor 1733

PERTANYAAN:
Apa hukumnya shalat memakai kacamata?

JAWABAN:
Diperbolehkan seseorang melaksanakannya shalat memakai kacamata akan tetapi ketika melakukan sujud tidak menghalang-halangi dirinya ketika sujud menyentuhkan kening dan hidungnya ke tempat sujud.

Komite Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Ketua           :
‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz
Wakil Ketua:
‘Abdul Razzaq ‘Afify
Anggota     :
‘Abdullah bin Qa’ud
Abdullah bin Ghudayyan

TERJEMAHAN DARI:
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=7&PageID=1942&back=true

Detail Penjual

✅ Nama :

🏠 Alamat :

🏭 Usaha :

Hubungi Penjual

Detail

Solat Neng Ngumahe Ahli Kitab (Shalat Di Rumahnya Ahli Kitab)

ahli kitabahli kitab, KristenKristen, NasharaNashara, rumah orang Kristenrumah orang Kristen, shalatshalat,

30 Dilihat

Harga

Rp.,-

Deskripsi

SOLAT NENG NGUMAHE AHLI KITAB

Sing Nulis :

Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Pitakonan kaping telu sekang fatwa nomer 3262

PITAKONAN:

Kala-kala ketaman wekdal solat  dalem teng griyanipun piyantun Kristen (Nashara), saksampun puniko dalem mundut sajadah kagem nglampahi solat teng griya puniko. Punopo solatipun dalem sah?

WANGSULAN:

Solate rika sah. Moga-moga Allah subhanahu wa ta’ala nambah ketaatan kanggo rika maring Allah subhanahu wa ta’ala, utamane anggonmu nglakoni solat lima wektu sing wektune wis ditentukaken dening Allah subhanahu wa ta’ala. Nanging rika kudune nglakoni solat jamaah neng mesjid semampune rika.

Wabillaahi taufiq. Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahibihi ajma’in.

Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Ketua:

‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz

Wakil Ketua:

Abdul Razzaq  ‘Afify

Anggota:

‘Abdullah bin Qa’ud

‘Abdullah bin Ghudayyan

TERJEMAHAN:

SHALAT DI RUMAHNYA AHLI KITAB

Penulis: Komite Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Pertanyaan Ketiga Dari Fatwa Nomor 3262

PERTANYAAN:

Kadang kala tepat waktu shalat saya sedang di rumah orang Kristen (Nashara), sesudah itu saya mengambil sajadah untuk melaksanakan shalat di rumah tersebut. Apakah shalat saya sah?

JAWABAN:

Shalatnya saudara sah. Semoga Allah subhanahu wa ta’ala menambah ketaatan untuk saudara kepada Allah subhanahu wa ta’ala, terutama perbuatan saudara melaksanakan shalat lima waktu yang waktunya telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala. Akan tetapi saudara seharusnya melaksanakan shalat berjamaah di masjid semampu saudara.

Wabillaahi taufiq. Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahibihi ajma’in.

Komite Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Ketua:

‘Abdul ‘Aziz bin :Abdullah bin Baz

Wakil Ketua:

‘Abdul Razzaq  ‘Afify

Anggota:

‘Abdullah bin Qa’ud

‘Abdullah bin Ghudayyan

Detail Penjual

✅ Nama :

🏠 Alamat :

🏭 Usaha :

Hubungi Penjual

Detail

Mandeg Shalate Merga Mateni Ula Utawa Ketunggeng (Menghentikan Shalat Dikarenakan Membunuh Ular Atau Kalajengking)

berhenti shalatberhenti shalat, kalajengkingkalajengking, rukun shalatrukun shalat, shalatshalat, ularular,

56 Dilihat

Harga

Rp.,-

Deskripsi

MANDEG SHALATE MERGA MATENI ULA UTAWA KETUNGGENG

Sing Nulis: Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Pitakonan Kaping Enem Sekang Fatwa Nomer 3785

PITAKONAN:

Rikolo saweg nglampahi salah setunggalipun shalat ingkang gangsal wekdal, wonten piyantun mirsani sawer utawi ketunggeng teng ngajengipun, kedahipun piyambakipun mandeg saking shalatipun punopo kedah ngrampungaken shalatipun ?

WANGSULAN:

Babagan kaya kiye kudune deweke mandeg sekang shalate kanggo mateni ula utawane ketunggeng kuwe. Babagan kiye Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam wis ngendika,

بِقَتْلِ الْأَسْوَدَينِ فِي الصَّلاَةِ: الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

“Pateni kewan loro sing ireng nalika shalat, yakuwe ula lan ketunggeng .” (HR. At-Tirmidzi no. 390, dishahihena sajeroning Shahih Sunan At-Tirmidzi)

Babagan kiye ora nyebabaken ora sahe shalate merga deweke mateni kewan kuwe wektu lagi nglakoni shalat merga obahe awak neng sejerone shalate.

Wabillaahi taufiq. Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahibihi ajma’in.

Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Ketua      : ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz

Anggota :

‘Abdullah bin Qa ud

‘Abdullah bin Abdul Ghudayyan

TERJEMAHAN:

MENGHENTIKAN SHALAT DIKARENAKAN MEMBUNUH ULAR ATAU KALAJENGKING

Penulis : Komite Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Pertanyaan Keenam Dari Fatwa Nomor 3785

PERTANYAAN:

Ketika sedang melakukan salah satu shalat lima waktu, ada seseorang melihat ular atau kalajengking di depannya, haruskah dirinya berhenti dari shalatnya atau harus menyelesaikan shalatnya?

JAWABAN:

Permasalahan seperti ini seharusnya dia berhenti dari shalatnya untuk membunuh ular atau kalajengking tersebut. Terkait masalah ini Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda,

بِقَتْلِ الْأَسْوَدَينِ فِي الصَّلاَةِ: الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

“Bunuhlah dua hewan yang berwarna hitam ketika shalat yaitu ular dan kalajengking.” (HR. At-Tirmidzi no. 390, dishahihkan dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi)

Permasalahan ini tidak menyebabkan tidak sahnya shalat dikarenakan dia membunuh hewan tersebut pada saat mengerjakan shalat dikarenakan gerakan badan di luar gerakan shalat.

Wabillaahi taufiq. Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahibihi ajma’in.

Komite Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Ketua       : ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz

Anggota  :

‘Abdullah bin Qa ud

‘Abdullah bin Abdul Ghudayyan

Terjemahan dari:
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=7&PageID=2201&back=true

Detail Penjual

✅ Nama :

🏠 Alamat :

🏭 Usaha :

Hubungi Penjual

Detail

Apa Diolihena Wewacan Takbiratul Ihram Diwaca Seru Neng Makmum ? (Apakah Diperbolehkan Bacaan Takbiratul Ihram Dibaca Keras Oleh Makmum?)

bacaan imambacaan imam, bacaan makmumbacaan makmum, bacaan takbiratul ihrambacaan takbiratul ihram, shalatshalat, takbiratul ihramtakbiratul ihram,

59 Dilihat

Harga

Rp.,-

Deskripsi

APA DIOLIHENA WEWACAN TAKBIRATUL IHRAM DIWACA SERU NENG MAKMUM?

Sing Nulis:

Komite Tetep Kanggo  Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Fatwa Nomer 10892

PITAKONAN:

Wekdal imam rikolo maos takbiratul ihram (Maos “Allahu Akbar” rikolo bade miwiti shalat), wonten makmum maos seru wewacan takbiratul ihram. Sebagianipun malih boten nglampahi (Dipun waos lirih/siir). Punopo maos seru wewacan takbiratul ihram teng wingking imam dipun angsalaken punopo boten?

WANGSULAN:

Sing diolihaken kanggo imam yakuwe nyerukaken suarane saben deweke maca takbiratul ihram, dadine wong-wong sing neng mburine deweke (makmum) bisa krungu. Ananging kanggo makmum sing diolihena kanggo deweke yakuwe ora nyerukaken suarane saben maca takbiratul ihram, wewacan takbiratul ihram kuwe mung kanggo deweke (Diwaca lirih/siir). Maca takbiratul ihram sing diserukaken lan dibarengaken karo imam dening makmum kuwe diarani bid’ah, kaya dene Rasullullah shalallahu ‘alaihi wa sallam wis ngendika,”

مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

“Sapa bae wonge sing gawe perkara anyar neng sajeroning agama sing ora nana asale, mula perkara kuwe ora ditampa .” (HR. Bukhari no. 2697 dan Muslim no. 1718)

Wabillaahi taufiq. Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahibihi ajma’in.

Komite Tetep Kanggo  Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Ketua                  : ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz

Wakil Ketua       :  ‘Abdul Razzaq ‘Afify

Anggota             : ‘Abdullah bin Ghudayyan

 

TERJEMAHAN:

APAKAH DIPERBOLEHKAN BACAAN TAKBIRATUL IHRAM DIBACA SECARA KERAS OLEH MAKMUM? 

Penulis: Komite Tetap Untuk  Riset Ilmiah Dan an Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Fatwa Nomor 10892

PERTANYAAN:

Waktu imam ketika membaca bacaan takbiratul ihram (Membaca “Allahu Akbar” saat memulai shalat) ada makmum yang membaca keras bacaan takbiratul ihram, sebagiannya lagi tidak (membaca takbiratul ihram secara pelan/siir). Apakah membaca bacaan takbiratul ihram secara keras di belakang imam diperbolehkan?

JAWABAN:

Yang diperbolehkan bagi imam mengeraskan suara setiap dirinya membaca takbiratul ihram, sehingga orang-orang di belakangnya (makmum) dapat mendengar. Akan tetapi untuk makmum untuk dirinya yaitu tidak mengeraskan suaranya setiap membaca takbiratul ihram, bacaannya hanya untuk dirinya (dibaca pelan/siir). Bacaan takbiratul ihram yang dibaca oleh makmum secara keras dan bersamaan dengan imam oleh makmum dinamakan bid’ah. Sebagaimana Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa yang membuat perkara baru di dalam agama yang tidak ada asalnya, maka perkara itu tertolak.” (HR. Bukhari no. 2697 dan Muslim no. 1718)

Wabillaahi taufiq. Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahbihi ajmain.

Komite Tetap Untuk  Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Ketua                  : ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz

Wakil Ketua       :  ‘Abdul Razzaq ‘Afify

Anggota              : ‘Abdullah bin Ghudayyan

Terjemahan dari:

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=7&PageID=2091&back=true

Detail Penjual

✅ Nama :

🏠 Alamat :

🏭 Usaha :

Hubungi Penjual

Detail

Maca Surat Al-Fathihah Lan Dzikir Berjamaah Sewise Shalat, Sunnah Apa Bid’ah? (Membaca Surat Al-Fatihah Dan Dzikir Berjamaah Setelah Shalat, Sunnah Atau Bid’ah?

doa berjamaahdoa berjamaah, dzikir berjamaahdzikir berjamaah, rukun shalatrukun shalat, shalatshalat, surat Al-Fathihahsurat Al-Fathihah,

41 Dilihat

Harga

Rp.,-

Deskripsi

MACA SURAT AL-FATIHAH LAN DZIKIR BERJAMAAH SEWISE SOLAT, SUNNAH APA BID’AH?

Sing Nulis: Komisi Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Pitakonan kaping loro sekang fatwa nomer 3552

PITAKONAN:

Maca Surat Al-Fathihah lan dzikir  berjamaah sewise shalat kuwe sunnah apa bid’ah?

WANGSULAN:

ﻓَﺈِﻥَّ ﺃَﺻْﺪَﻕَ ﺍﻟْﺤَﺪِﻳْﺚِ ﻛِﺘَﺎﺏُ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻬَﺪﻱِ ﻫَﺪْﻱُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺻَﻞَّ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ، ﻭَﺷَﺮَّ ﺍﻷُﻣُﻮْﺭِ ﻣُﺤَﺪَﺛَﺎﺗُﻬَﺎ، ﻭَﻛُﻞَّ ﻣُﺤْﺪَﺛَﺔٍ ﺑِﺪْﻋَﺔٌ ﻭَﻛُﻞَّ ﺑِﺪْﻋَﺔٍ ﺿَﻼَﻟﺔٍ ﻭَﻛُﻞَّ ﺿَﻼَﻟَﺔٍ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ.

Sebecik-becike pangandikan yakuwe kitabullah (Al-Qur’an), sebecik-becike pituduh yakuwe pituduhe Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam (As-Sunnah), ngati-atio sliro maring perkara sing digawe-gawe, merga perkara sing digawe-gawe yakuwe bid’ah, lan saben bid’ah yakuwe tumindak keblinger, lan tumindak keblinger panggonane neng neraka, amma ba’du,

Para khalifah lan shahabate Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam nampa bimbingane lan tumindak sing pada karo pituduhe Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam lan dipeloni neng generasi sauwise. Bimbingan sekang Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam yakuwe mung dzikir lan donga dewek-dewek ora njaluk sahabate kanggo dzikir bareng-bareng (berjamaah) neng sejeroning sauwise shalat.

Apa sing neng wong sekiye dilakoni pas sauwise shalat deweke maca Surat Al-Fathihah lan dzikir bareng-bareng (berjamaah) kuwe kalebu bid’ah. Kiye wis shahih sekang Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam, sing deweke wis ngendika:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Sapa bae wonge sing nglakoni amalan sing dudu sekang ajaranku, maka amalan kuwe ora ditampa .” (HR. Muslim no. 1718)

Hadits kuwe ana kaitane karo hadits sing sekang Aisyah radhiyallahu ‘anha sing ngendika nek Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam ngendika:

مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

“Sapa bae wonge sing gawe perkara anyar neng sajeroning agama sing ora nana asale, maka perkara kuwe ora ditampa .” (HR. Bukhari no. 2697 dan Muslim no. 1718)

Generasi sing paling akhir sekang umat kiye ora arep mulya, kejaba deweke nyontoh sekang genarasi sing ndisit, kuwe kaya dene wis diomongaken neng Imam Malik bin Anas rahimahullah lan ulama liyane.

Wabillaahi taufiq. Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahibihi ajma’in.

Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa (Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Ketua             : ‘Abdul Aziz bin ‘Abdullah bin Baz

Wakil Ketua: ‘Abdul Razzaq Afify

Anggota:

  1. ‘Abdullah bin Qa ud
  2. ‘Abdullah bin Ghudayyan

TERJEMAHAN:

MEMBACA SURAT AL-FATHIHAH DAN DZIKIR BERJAMAAH SESUDAH SHALAT, SUNNAH ATAU BID’AH?

Penulis: Komisi Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Pertanyaan Kedua Dari Fatwa Nomor 3552

PERTANYAAN:

Membaca Surat Al-Fathihah dan dzikir berjamaah sesudah shalat itu sunnah atau bid’ah?

JAWABAN:

ﻓَﺈِﻥَّ ﺃَﺻْﺪَﻕَ ﺍﻟْﺤَﺪِﻳْﺚِ ﻛِﺘَﺎﺏُ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻬَﺪﻱِ ﻫَﺪْﻱُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺻَﻞَّ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ، ﻭَﺷَﺮَّ ﺍﻷُﻣُﻮْﺭِ ﻣُﺤَﺪَﺛَﺎﺗُﻬَﺎ، ﻭَﻛُﻞَّ ﻣُﺤْﺪَﺛَﺔٍ ﺑِﺪْﻋَﺔٌ ﻭَﻛُﻞَّ ﺑِﺪْﻋَﺔٍ ﺿَﻼَﻟﺔٍ ﻭَﻛُﻞَّ ﺿَﻼَﻟَﺔٍ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ.

Sebaik baik perkataan adalah kitabullah (Al-Qur’an), sebaik baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam (As-Sunnah) hati-hatilah kalian dengan perkara baru, karena setiap perkara baru adalah bid’ah, dan setiap bid’ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.

Para khalifah dan shahabat Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam menerima bimbingan dan beramal sesuai dengan petunjuknya Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam dan diikuti oleh generasi sesudahnya. Bimbingan dari Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam yaitu hanya dzikir dan berdoa sendiri-sendiri tidak memerintahkan shahabatnya untuk dzikir berjamaah sesudah shalat.

Apa yang sekarang dilakukan pada saat sesudah shalat, orang tersebut membaca Surat Al-Fatihah dan dzikir berjamaah itu termasuk bid’ah. Ini shahih dari Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa yang melakukan amalan yang bukan dari ajaranku, maka amalan tersebut tertolak.” (HR. Muslim no. 1718)

Hadits tersebut ada kaitannya dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata bahwa Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa yang membuat perkara baru di dalam agama yang tidak ada asalnya, maka perkara itu tertolak.” (HR. Bukhari no. 2697 dan Muslim no. 1718)

Generasi yang paling akhir dari umat ini tidak akan mendapatkan kemuliaan, kecuali mereka mencontoh dari generasi yang terdahulu, itu seperti sudah diucapkan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah dan ulama lainnya.

Wabillaahi taufiq. Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahibihi ajma’in.

Komite Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Ketua             : Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Wakil Ketua : Abdul Razzaq Afify

Anggota        :

  1. Abdullah bin Qa ud
  2. Abdullah bin Ghudayyan

TERJEMAHAN DARI:

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=7&PageID=2272&back=true

Detail Penjual

✅ Nama :

🏠 Alamat :

🏭 Usaha :

Hubungi Penjual

Detail

Solate Wong Gemblung (Salatnya Orang Gila)

gilagila, hukum salathukum salat, hukum shalathukum shalat, orang gilaorang gila, salatsalat, salat orang gilasalat orang gila, shalatshalat,

89 Dilihat

Harga

Rp.,-

Deskripsi

SOLATE WONG GEMBLUNG 

Sing Nulis: Komisi Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

 

Fatwa Nomer 8302 (VI/21)

 

Pitakonan:

 

Punopo piyantun ingkang gemblung puniko mikul kewajiban kaliyan tanggel jawab saking solah bawanipun ingkang boten sae kados dene nilaraken solat, pasa, zakat, kaliyan sak panunggalanipun? Kagem catetan menawi piyantun puniko waras sak derengipun, ananging sak sampun puniko dados gemblung.

 

Wangsulan:

 

Wektu wong kuwe mau waras, deweke dijaluki pertanggungjawaban kanggo kelakuane sing wis dilakoni, nek kelakuane apik olih pahala, nek kelakuane ala olih hukuman. Wektu deweke pas lagi gemblung, deweke ora dijaluki pertanggungjawaban kanggo kelakuane sing wis dilakoni.

 

Wabillahi taufiq. Wa shalallahu wa salaman ‘ala nabiyina Muhammad wa ‘ala alihi wa shahibihi ajma’in.

 

Komisi Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

 

Ketua: ` Abdul `Aziz bin` Abdullah bin Baz

 

Wakil Ketua : ` Abdul-Razzaq `Afify

 

Anggota :

  1. `Abdullah bin Ghudayyan
  2. `Abdullah bin Qa` ud

 

TERJEMAHAN:

SALATNYA ORANG GILA

Penulis: Komisi Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

 

Fatwa Nomor 8302 (VI/21)

 

Pertanyaan:

Apakah orang gila memikul kewajiban dan tanggung jawab atas perbuatannya yang meninggalkan shalat, puasa, zakat dan sebagainya ? Sebagai catatan bahwa orang tersebut tidak gila, akan tetapi setelah itu menjadi gila.

 

Jawaban:

Waktu orang tersebut tidak gila, orang tersebut dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, apabila perbuatannya baik diberi pahala, apabila perbuatannya jelek maka diberi hukuman. Waktu orang tersebut sedang gila, tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

 

Wabillahi taufiq. Wa shalallahu wa salaman ‘ala nabiyina Muhammad wa ‘ala alihi wa  shahibihi ajma’in

 

Komisi Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Ketua             : ` Abdul `Aziz bin` Abdullah bin Baz

Wakil Ketua : ` Abdul-Razzaq `Afify

Anggota       :

`Abdullah bin Ghudayyan

`Abdullah bin Qa` ud

 

Terjemahan dari

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=7&PageID=1798&back=true

Detail Penjual

✅ Nama :

🏠 Alamat :

🏭 Usaha :

Hubungi Penjual

Pilihan Lainnya

Lihat Semua