× Artikel Pitedah Ringkes Poster Video
Detail

Wajib Megat Bojone Sing Ora Gelem Nglakoni Solat ( Wajibnya Menceraikan Istri Yang Tidak Melakukan Shalat)

hubungan suami istrihubungan suami istri, kewajiban shalatkewajiban shalat, menceraikan istrimenceraikan istri, perceraianperceraian, shalatshalat,

39 Dilihat

Harga

Rp.,-

Deskripsi

WAJIB MEGAT BOJONE SING ORA GELEM NGLAKONI SOLAT

Sing Nulis:
Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Pitakonan Kaping Lima Fatwa Nomer 6391

PITAKONAN:
Garwanipun dalem boten nate nglampahi solat. Dalem maringi pitedah kagem piyambakipun ngagem segolo coro ananging piyambakipun boten nate nanggepi. Punopo dipun angsalaken megat piyambakipun?

WANGSULAN:
Menawa rika wenehi pituduh lan deweke ora nanggepi, mula rika wajib megat deweke.

Miturut ijma (kasepeketan ngulama) deweke yakuwe kafir rikolo nyanggah wajibe solat, lan menawa deweke ora nyanggah wajibe babagan kiye mula ora olih dipegat sumbut karo kasepeketan akehe ngulama. Allah ta’ala ngendiko,

{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}

سورة الممتحنة –10

“Lan rika aja tetep gegondelan maring tali (bebojoan) karo wong wadon – wong wadon kafir.” (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Wabillaahi taufiq. Shalallahu wa salaman ‘ala nabiyyina muhammad wa ‘ala alihi wa shahibi ajma’ain.

Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerjaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Ketua:
‘Abdul-Aziz ibn Abdullah bin Baz
Wakil Ketua:
‘Abdul Razzaq ‘Afify

TERJEMAHAN:

WAJIBNYA MENCERAIKAN ISTRI YANG TIDAK MELAKSANAKAN SHALAT

Penulis: Komisi Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta

Pertanyaan kelima Fatwa no. 6391

PERTANYAAN :
Istri saya tidak melakukan shalat. Saya menasehati dia dengan segala cara, tapi dia tidak menanggapi dengan baik. Apakah diperbolehkan untuk menceraikannya?

JAWABAN:
Jika Anda menasehatinya dan dia tidak menanggapi dengan baik, maka Anda diwajibkan untuk menceraikannya.

Menurut Ijma (kesepakatan ulama), dia adalah kafir ketika menyangkal kewajiban shalat, dan jika dia tidak menyangkal kewajibannya hal ini maka tidak boleh menceraikannya sesuai dengan kesepakatan jumhur ulama. Allah ta’ala berfirman:

{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}

سورة الممتحنة –10 .

“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir” (Qs. Al Mumtahanah; 10)

Wabillaahi taufiq. Shalallahu wa salaman ‘ala nabiyyina muhammad wa ‘ala alihi wa shahibi ajma’ain.

Komite Tetap Untuk Riset Ilmiah dan Fatwa Kerjaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Ketua:
‘Abdul-Aziz ibn Abdullah bin Baz
Wakil Ketua:
‘Abdul Razzaq ‘Afify

TERJEMAHAN DARI:
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=7&PageID=7488&back=true

Detail Penjual

✅ Nama :

🏠 Alamat :

🏭 Usaha :

Hubungi Penjual

Detail

Biyunge Mrentah Anake Lanang Dikon Megat Bojone (Seorang Ibu Memerintahkan Putranya Untuk Menceraikan Istrinya)

berbakti kepada ibuberbakti kepada ibu, berbakti kepada orang tuaberbakti kepada orang tua, birul walidainbirul walidain, ceraicerai, menceraikan istrimenceraikan istri, perceraianperceraian,

44 Dilihat

Harga

Rp.,-

Deskripsi

BIYUNGE MRENTAH ANAKE LANANG DIKON MEGAT BOJONE

Sing Nulis: Lajnah Daimah Lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta – Fatwa Nomer 8993

Pitakonan:

Punopo dipun purunaken teng syariat Islam, wonten biyung kengken putronipun megat garwanipun, padahal garwanipun puniko garwa ingkang taat, solah bawanipun sae, kaliyan sampun nggadhahi putro kakung kaliyan putro estri? Putronipun puniko liwung antawisipun damel remen biyungipun punopo bade megat garwanipun. Punopo ingkang kedah dipun lampahi piyambakipun? Mugi-mugi Allah ta’ala ngrekso panjenengan.

Wangsulan:

Anak kuwe kudu bekti karo wong tuwa neng sejeroning solah bawa lan omongan, nanging ora wajib deweke megat bojone mung kepengin nyenengena atine biyunge. Nek kasunyatane kaya kuwe kaya dene sing wis diomongena neng pitakonane. Jalaran Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam ngendika,

لاَ طَاعَةَ فِي الْمَعْصِيَةِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ

”Ora nana  ketaatan neng sejeroning maksiat. Ketaatan kuwe mung maring perkara kebecikan” (HR. al-Bukhari no. 7257 dan Muslim no. 1840)

Wabillaahi taufiq, Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahibihi ajmain.,

Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah Daimah Lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Ketua             : ` Abdul `Aziz bin Abdullah bin Baz`

Wakil Ketua: ` Abdul Razzaq Afify `

Anggota        :

  1. `Abdullah bin Qa`ud
  2. `Abdullah bin Ghudayyan

Terjemahan sekang: http://www.alifta.com

TERJEMAHAN

SEORANG IBU MEMERINTAHKAN PUTRANYA UNTUK MENCERAIKAN ISTRINYA

Penulis: Lajnah Daimah Lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta – Fatwa Nomer 8993

Pertanyaan:

Apakah diperbolehkan dalam Syariat Islam, ada seorang ibu memerintahkan putranya  untuk menceraikan istrinya, padahal istrinya tersebut seorang istri yang taat, perilakunya baik, dan sudah memiliki anak putra dan putri? Anak tersebut bingung antara menyenangkan hati ibunya atau menceraikan istrinya. Apa yang harus dilakukan oleh dirinya? Semoga Allah ta’ala selalu menjaga anda.

Jawaban:

Anak itu wajib berbakti kepada orang tua dalam hal perbuatan dan ucapannya, akan tetapi tidak wajib dirinya untuk menceraikan istrinya dengan alasan ingin menyenangkan hati ibunya. Apabila kenyataanya seperti yang telah diungkapkan pada pertanyaan tersebut. Dikarenakan Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لاَ طَاعَةَ فِي الْمَعْصِيَةِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ

“Tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang makruf.” (HR. al-Bukhari no. 7257 dan Muslim no. 1840)

Wabillaahi taufiq, Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahibihi ajmain.,

Komite Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah Daimah Lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Ketua             : ` Abdul `Aziz bin Abdullah bin Baz`

Wakil Ketua: ` Abdul Razzaq Afify `

Anggota        :

  1. `Abdullah bin Qa`ud
  2. `Abdullah bin Ghudayyan

Terjemahan dari: http://www.alifta.com

 

 

 

 

Detail Penjual

✅ Nama :

🏠 Alamat :

🏭 Usaha :

Hubungi Penjual

Pilihan Lainnya

Lihat Semua