× Artikel Pitedah Ringkes Poster Video
Detail

Solat Nganggo Kacamata (Shalat Memakai Kacamata)

kacamatakacamata, rukun shalatrukun shalat, shalatshalat,

33 Dilihat

Harga

Rp.,-

Deskripsi

SOLAT NGANGGO KACAMATA

Sing Nulis: Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Pitakonan kaping siji sekang Fatwa Nomor 1733

PITAKONAN:
Punopo hukumnipun nglampahi solat ngagem koco paningal?

WANGSULAN:
Diolihena wong nglakoni  solat nganggo kacamata ananging wektu dienggo sujud  neng deweke ora ngalangi-ngalangi deweke wektu sujud nempelaken batuk lan irunge maring panggonan sujude.

Wabillaahi taufiq. Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahibihi ajma’in.

Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Ketua           :
‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz
Wakil Ketua:
‘Abdul Razzaq ‘Afify
Anggota:
‘Abdullah bin Qa’ud
Abdullah bin Ghudayyan

TERJEMAHAN:

SHALAT MEMAKAI KACAMATA

Penulis: Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta

Pertanyaan Pertama Dari Fatwa Nomor 1733

PERTANYAAN:
Apa hukumnya shalat memakai kacamata?

JAWABAN:
Diperbolehkan seseorang melaksanakannya shalat memakai kacamata akan tetapi ketika melakukan sujud tidak menghalang-halangi dirinya ketika sujud menyentuhkan kening dan hidungnya ke tempat sujud.

Komite Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Ketua           :
‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz
Wakil Ketua:
‘Abdul Razzaq ‘Afify
Anggota     :
‘Abdullah bin Qa’ud
Abdullah bin Ghudayyan

TERJEMAHAN DARI:
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=7&PageID=1942&back=true

Detail Penjual

✅ Nama :

🏠 Alamat :

🏭 Usaha :

Hubungi Penjual

Detail

Mandeg Shalate Merga Mateni Ula Utawa Ketunggeng (Menghentikan Shalat Dikarenakan Membunuh Ular Atau Kalajengking)

berhenti shalatberhenti shalat, kalajengkingkalajengking, rukun shalatrukun shalat, shalatshalat, ularular,

64 Dilihat

Harga

Rp.,-

Deskripsi

MANDEG SHALATE MERGA MATENI ULA UTAWA KETUNGGENG

Sing Nulis: Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Pitakonan Kaping Enem Sekang Fatwa Nomer 3785

PITAKONAN:

Rikolo saweg nglampahi salah setunggalipun shalat ingkang gangsal wekdal, wonten piyantun mirsani sawer utawi ketunggeng teng ngajengipun, kedahipun piyambakipun mandeg saking shalatipun punopo kedah ngrampungaken shalatipun ?

WANGSULAN:

Babagan kaya kiye kudune deweke mandeg sekang shalate kanggo mateni ula utawane ketunggeng kuwe. Babagan kiye Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam wis ngendika,

بِقَتْلِ الْأَسْوَدَينِ فِي الصَّلاَةِ: الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

“Pateni kewan loro sing ireng nalika shalat, yakuwe ula lan ketunggeng .” (HR. At-Tirmidzi no. 390, dishahihena sajeroning Shahih Sunan At-Tirmidzi)

Babagan kiye ora nyebabaken ora sahe shalate merga deweke mateni kewan kuwe wektu lagi nglakoni shalat merga obahe awak neng sejerone shalate.

Wabillaahi taufiq. Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahibihi ajma’in.

Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Ketua      : ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz

Anggota :

‘Abdullah bin Qa ud

‘Abdullah bin Abdul Ghudayyan

TERJEMAHAN:

MENGHENTIKAN SHALAT DIKARENAKAN MEMBUNUH ULAR ATAU KALAJENGKING

Penulis : Komite Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Pertanyaan Keenam Dari Fatwa Nomor 3785

PERTANYAAN:

Ketika sedang melakukan salah satu shalat lima waktu, ada seseorang melihat ular atau kalajengking di depannya, haruskah dirinya berhenti dari shalatnya atau harus menyelesaikan shalatnya?

JAWABAN:

Permasalahan seperti ini seharusnya dia berhenti dari shalatnya untuk membunuh ular atau kalajengking tersebut. Terkait masalah ini Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda,

بِقَتْلِ الْأَسْوَدَينِ فِي الصَّلاَةِ: الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

“Bunuhlah dua hewan yang berwarna hitam ketika shalat yaitu ular dan kalajengking.” (HR. At-Tirmidzi no. 390, dishahihkan dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi)

Permasalahan ini tidak menyebabkan tidak sahnya shalat dikarenakan dia membunuh hewan tersebut pada saat mengerjakan shalat dikarenakan gerakan badan di luar gerakan shalat.

Wabillaahi taufiq. Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahibihi ajma’in.

Komite Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Ketua       : ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz

Anggota  :

‘Abdullah bin Qa ud

‘Abdullah bin Abdul Ghudayyan

Terjemahan dari:
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=7&PageID=2201&back=true

Detail Penjual

✅ Nama :

🏠 Alamat :

🏭 Usaha :

Hubungi Penjual

Detail

Maca Surat Al-Fathihah Lan Dzikir Berjamaah Sewise Shalat, Sunnah Apa Bid’ah? (Membaca Surat Al-Fatihah Dan Dzikir Berjamaah Setelah Shalat, Sunnah Atau Bid’ah?

doa berjamaahdoa berjamaah, dzikir berjamaahdzikir berjamaah, rukun shalatrukun shalat, shalatshalat, surat Al-Fathihahsurat Al-Fathihah,

46 Dilihat

Harga

Rp.,-

Deskripsi

MACA SURAT AL-FATIHAH LAN DZIKIR BERJAMAAH SEWISE SOLAT, SUNNAH APA BID’AH?

Sing Nulis: Komisi Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Pitakonan kaping loro sekang fatwa nomer 3552

PITAKONAN:

Maca Surat Al-Fathihah lan dzikir  berjamaah sewise shalat kuwe sunnah apa bid’ah?

WANGSULAN:

ﻓَﺈِﻥَّ ﺃَﺻْﺪَﻕَ ﺍﻟْﺤَﺪِﻳْﺚِ ﻛِﺘَﺎﺏُ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻬَﺪﻱِ ﻫَﺪْﻱُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺻَﻞَّ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ، ﻭَﺷَﺮَّ ﺍﻷُﻣُﻮْﺭِ ﻣُﺤَﺪَﺛَﺎﺗُﻬَﺎ، ﻭَﻛُﻞَّ ﻣُﺤْﺪَﺛَﺔٍ ﺑِﺪْﻋَﺔٌ ﻭَﻛُﻞَّ ﺑِﺪْﻋَﺔٍ ﺿَﻼَﻟﺔٍ ﻭَﻛُﻞَّ ﺿَﻼَﻟَﺔٍ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ.

Sebecik-becike pangandikan yakuwe kitabullah (Al-Qur’an), sebecik-becike pituduh yakuwe pituduhe Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam (As-Sunnah), ngati-atio sliro maring perkara sing digawe-gawe, merga perkara sing digawe-gawe yakuwe bid’ah, lan saben bid’ah yakuwe tumindak keblinger, lan tumindak keblinger panggonane neng neraka, amma ba’du,

Para khalifah lan shahabate Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam nampa bimbingane lan tumindak sing pada karo pituduhe Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam lan dipeloni neng generasi sauwise. Bimbingan sekang Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam yakuwe mung dzikir lan donga dewek-dewek ora njaluk sahabate kanggo dzikir bareng-bareng (berjamaah) neng sejeroning sauwise shalat.

Apa sing neng wong sekiye dilakoni pas sauwise shalat deweke maca Surat Al-Fathihah lan dzikir bareng-bareng (berjamaah) kuwe kalebu bid’ah. Kiye wis shahih sekang Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam, sing deweke wis ngendika:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Sapa bae wonge sing nglakoni amalan sing dudu sekang ajaranku, maka amalan kuwe ora ditampa .” (HR. Muslim no. 1718)

Hadits kuwe ana kaitane karo hadits sing sekang Aisyah radhiyallahu ‘anha sing ngendika nek Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam ngendika:

مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

“Sapa bae wonge sing gawe perkara anyar neng sajeroning agama sing ora nana asale, maka perkara kuwe ora ditampa .” (HR. Bukhari no. 2697 dan Muslim no. 1718)

Generasi sing paling akhir sekang umat kiye ora arep mulya, kejaba deweke nyontoh sekang genarasi sing ndisit, kuwe kaya dene wis diomongaken neng Imam Malik bin Anas rahimahullah lan ulama liyane.

Wabillaahi taufiq. Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahibihi ajma’in.

Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa (Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Ketua             : ‘Abdul Aziz bin ‘Abdullah bin Baz

Wakil Ketua: ‘Abdul Razzaq Afify

Anggota:

  1. ‘Abdullah bin Qa ud
  2. ‘Abdullah bin Ghudayyan

TERJEMAHAN:

MEMBACA SURAT AL-FATHIHAH DAN DZIKIR BERJAMAAH SESUDAH SHALAT, SUNNAH ATAU BID’AH?

Penulis: Komisi Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Pertanyaan Kedua Dari Fatwa Nomor 3552

PERTANYAAN:

Membaca Surat Al-Fathihah dan dzikir berjamaah sesudah shalat itu sunnah atau bid’ah?

JAWABAN:

ﻓَﺈِﻥَّ ﺃَﺻْﺪَﻕَ ﺍﻟْﺤَﺪِﻳْﺚِ ﻛِﺘَﺎﺏُ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻬَﺪﻱِ ﻫَﺪْﻱُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺻَﻞَّ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ، ﻭَﺷَﺮَّ ﺍﻷُﻣُﻮْﺭِ ﻣُﺤَﺪَﺛَﺎﺗُﻬَﺎ، ﻭَﻛُﻞَّ ﻣُﺤْﺪَﺛَﺔٍ ﺑِﺪْﻋَﺔٌ ﻭَﻛُﻞَّ ﺑِﺪْﻋَﺔٍ ﺿَﻼَﻟﺔٍ ﻭَﻛُﻞَّ ﺿَﻼَﻟَﺔٍ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ.

Sebaik baik perkataan adalah kitabullah (Al-Qur’an), sebaik baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam (As-Sunnah) hati-hatilah kalian dengan perkara baru, karena setiap perkara baru adalah bid’ah, dan setiap bid’ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.

Para khalifah dan shahabat Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam menerima bimbingan dan beramal sesuai dengan petunjuknya Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam dan diikuti oleh generasi sesudahnya. Bimbingan dari Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam yaitu hanya dzikir dan berdoa sendiri-sendiri tidak memerintahkan shahabatnya untuk dzikir berjamaah sesudah shalat.

Apa yang sekarang dilakukan pada saat sesudah shalat, orang tersebut membaca Surat Al-Fatihah dan dzikir berjamaah itu termasuk bid’ah. Ini shahih dari Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa yang melakukan amalan yang bukan dari ajaranku, maka amalan tersebut tertolak.” (HR. Muslim no. 1718)

Hadits tersebut ada kaitannya dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata bahwa Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa yang membuat perkara baru di dalam agama yang tidak ada asalnya, maka perkara itu tertolak.” (HR. Bukhari no. 2697 dan Muslim no. 1718)

Generasi yang paling akhir dari umat ini tidak akan mendapatkan kemuliaan, kecuali mereka mencontoh dari generasi yang terdahulu, itu seperti sudah diucapkan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah dan ulama lainnya.

Wabillaahi taufiq. Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahibihi ajma’in.

Komite Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Ketua             : Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Wakil Ketua : Abdul Razzaq Afify

Anggota        :

  1. Abdullah bin Qa ud
  2. Abdullah bin Ghudayyan

TERJEMAHAN DARI:

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=7&PageID=2272&back=true

Detail Penjual

✅ Nama :

🏠 Alamat :

🏭 Usaha :

Hubungi Penjual

Pilihan Lainnya

Lihat Semua