× Artikel Pitedah Ringkes Poster Video
Detail

Wajib Megat Bojone Sing Ora Gelem Nglakoni Solat ( Wajibnya Menceraikan Istri Yang Tidak Melakukan Shalat)

hubungan suami istrihubungan suami istri, kewajiban shalatkewajiban shalat, menceraikan istrimenceraikan istri, perceraianperceraian, shalatshalat,

38 Dilihat

Harga

Rp.,-

Deskripsi

WAJIB MEGAT BOJONE SING ORA GELEM NGLAKONI SOLAT

Sing Nulis:
Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Pitakonan Kaping Lima Fatwa Nomer 6391

PITAKONAN:
Garwanipun dalem boten nate nglampahi solat. Dalem maringi pitedah kagem piyambakipun ngagem segolo coro ananging piyambakipun boten nate nanggepi. Punopo dipun angsalaken megat piyambakipun?

WANGSULAN:
Menawa rika wenehi pituduh lan deweke ora nanggepi, mula rika wajib megat deweke.

Miturut ijma (kasepeketan ngulama) deweke yakuwe kafir rikolo nyanggah wajibe solat, lan menawa deweke ora nyanggah wajibe babagan kiye mula ora olih dipegat sumbut karo kasepeketan akehe ngulama. Allah ta’ala ngendiko,

{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}

سورة الممتحنة –10

“Lan rika aja tetep gegondelan maring tali (bebojoan) karo wong wadon – wong wadon kafir.” (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Wabillaahi taufiq. Shalallahu wa salaman ‘ala nabiyyina muhammad wa ‘ala alihi wa shahibi ajma’ain.

Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerjaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Ketua:
‘Abdul-Aziz ibn Abdullah bin Baz
Wakil Ketua:
‘Abdul Razzaq ‘Afify

TERJEMAHAN:

WAJIBNYA MENCERAIKAN ISTRI YANG TIDAK MELAKSANAKAN SHALAT

Penulis: Komisi Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta

Pertanyaan kelima Fatwa no. 6391

PERTANYAAN :
Istri saya tidak melakukan shalat. Saya menasehati dia dengan segala cara, tapi dia tidak menanggapi dengan baik. Apakah diperbolehkan untuk menceraikannya?

JAWABAN:
Jika Anda menasehatinya dan dia tidak menanggapi dengan baik, maka Anda diwajibkan untuk menceraikannya.

Menurut Ijma (kesepakatan ulama), dia adalah kafir ketika menyangkal kewajiban shalat, dan jika dia tidak menyangkal kewajibannya hal ini maka tidak boleh menceraikannya sesuai dengan kesepakatan jumhur ulama. Allah ta’ala berfirman:

{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}

سورة الممتحنة –10 .

“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir” (Qs. Al Mumtahanah; 10)

Wabillaahi taufiq. Shalallahu wa salaman ‘ala nabiyyina muhammad wa ‘ala alihi wa shahibi ajma’ain.

Komite Tetap Untuk Riset Ilmiah dan Fatwa Kerjaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Ketua:
‘Abdul-Aziz ibn Abdullah bin Baz
Wakil Ketua:
‘Abdul Razzaq ‘Afify

TERJEMAHAN DARI:
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=7&PageID=7488&back=true

Detail Penjual

✅ Nama :

🏠 Alamat :

🏭 Usaha :

Hubungi Penjual

Detail

Wong Wadon Ora Gelem Jima’ Karo Bojone Jalaran Bojone Tukang Teler (Seorang Wanita Tidak Mau Diajak Jima’ Oleh Suaminya Dikarenakan Suaminya Adalah Tukang Teler)

hubungan suami istrihubungan suami istri, perceraianperceraian, suka mabuksuka mabuk, tukang telertukang teler,

25 Dilihat

Harga

Rp.,-

Deskripsi

WONG WADON ORA GELEM JIMA’ KARO BOJONE JALARAN BOJONE TUKANG  TELER

Pitakonan kaping lima sekang fatwa nomer 6948

Pitakonan:

Punopo dipun angsalaken kagem piyantun estri boten purun dipun ajak jima’ kaliyan garwanipun ingkang remen mendem (tukang teler), amargi piyambakipun boten tahan kalih tingkah polah garwanipun ingkang remen mendem puniko? Punopo piyambakipun dipun anggep kagungan dosa amargi boten purun jima’ kaliyan garwanipun kaliyan dipun supatani dening para malaikat kados dene ingkang dipun sebutaken teng hadits?

Wangsulan:

Nek kasuyatene kaya sing wis disebutaken neng deweke, deweke ora nduweni dosa. Deweke kudu nasehati bojone lan nek bojone nglakoni tobat marang Allah, Alhamdulillah. Ananging, nek bojone wegah lan tetep nglakoni lelakon sing ora becik kuwe, deweke bisa njaluk talak yakuwe pegatan sing diputusaken dening bojone kanggo ngilari awake deweke sekang kemungkaran yakuwe sing ora bisa ditampa utawane ditolak sekang hukum Islam lan jumhur ngulama. Nek bojone wegah megat deweke, deweke ngajukaken gugatan cerai maring pengadilan agama.

Wabillahi taufiq. Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahbihi ajma’in.

Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa KSA

Ketua               : ` Abdul `Aziz bin Abdullah bin Baz`

Wakil Ketua : ` Abdul Razzaq Afify `

Anggota         :

  1. `Abdullah bin Qa` ud
  2. `Abdullah bin Ghudayyan

Terjemahan sekang:

http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=7&PageID=7303&back=true

ARTINYA:

SEORANG WANITA TIDAK MAU DIAJAK JIMA’ OLEH SUAMINYA DIKARENAKAN SUAMINYA ADALAH TUKANG TELER

Pertanyaan Kelima Dari Fatwa Nomor 6948

Pertanyaan:

Apakah diperbolehkan untuk seorang istri tidak mau diajak jima’ (berhubungan badan) oleh suaminya yang senang mabuk-mabukan (tukang teler), sebab wanita tersebut sudah tidak tahan dengan tingkah polah suaminya yang suka mabuk-mabukan tersebut? Apakah wanita tersebut dianggap berdosa yang disebabkan karena tidak mau diajak jima’ oleh suaminya dan apakah wanita tersebut dilaknat oleh para malaikat seperti yang telah disebutkan dalam hadits?

Jawaban:

Apabila kenyataannya seperti yang telah disebutkan oleh wanita tersebut, dirinya tidak mendapatkan dosa. Dirinya harus menasehati suaminya dan apabila suaminya bertobat kepada Allah. Alhamdulillah. Akan tetapi, apabila suaminya tidak mau dan tetap melakukan perbuatan tidak baik tersebut, dirinya dapat mengajukan talak yaitu perceraian yang diputuskan oleh suaminya untuk menghindari dirinya dari kemungkaran yang tidak bisa diterima atau ditolak oleh hukum Islam dan jumhur ulama. Apabila suaminya tidak mau menceraikan dirinya, dirinya bisa mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama.

Wabillahi taufiq. Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahbihi ajmain.

Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa KSA

Ketua               : ` Abdul `Aziz bin Abdullah bin Baz`

Wakil Ketua : ` Abdul Razzaq Afify `

Anggota         :

  1. `Abdullah bin Qa` ud
  2. `Abdullah bin Ghudayyan

Diterjemahkan dari:

http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=7&PageID=7303&back=true

 

 

Detail Penjual

✅ Nama :

🏠 Alamat :

🏭 Usaha :

Hubungi Penjual

Pilihan Lainnya

Lihat Semua