× Artikel Pitedah Ringkes Poster Video
Detail

Mandeg Shalate Merga Mateni Ula Utawa Ketunggeng (Menghentikan Shalat Dikarenakan Membunuh Ular Atau Kalajengking)

berhenti shalatberhenti shalat, kalajengkingkalajengking, rukun shalatrukun shalat, shalatshalat, ularular,

31 Dilihat

Harga

Rp.,-

Deskripsi

MANDEG SHALATE MERGA MATENI ULA UTAWA KETUNGGENG

Sing Nulis: Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Pitakonan Kaping Enem Sekang Fatwa Nomer 3785

PITAKONAN:

Rikolo saweg nglampahi salah setunggalipun shalat ingkang gangsal wekdal, wonten piyantun mirsani sawer utawi ketunggeng teng ngajengipun, kedahipun piyambakipun mandeg saking shalatipun punopo kedah ngrampungaken shalatipun ?

WANGSULAN:

Babagan kaya kiye kudune deweke mandeg sekang shalate kanggo mateni ula utawane ketunggeng kuwe. Babagan kiye Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam wis ngendika,

بِقَتْلِ الْأَسْوَدَينِ فِي الصَّلاَةِ: الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

“Pateni kewan loro sing ireng nalika shalat, yakuwe ula lan ketunggeng .” (HR. At-Tirmidzi no. 390, dishahihena sajeroning Shahih Sunan At-Tirmidzi)

Babagan kiye ora nyebabaken ora sahe shalate merga deweke mateni kewan kuwe wektu lagi nglakoni shalat merga obahe awak neng sejerone shalate.

Wabillaahi taufiq. Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahibihi ajma’in.

Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Ketua      : ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz

Anggota :

‘Abdullah bin Qa ud

‘Abdullah bin Abdul Ghudayyan

TERJEMAHAN:

MENGHENTIKAN SHALAT DIKARENAKAN MEMBUNUH ULAR ATAU KALAJENGKING

Penulis : Komite Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Pertanyaan Keenam Dari Fatwa Nomor 3785

PERTANYAAN:

Ketika sedang melakukan salah satu shalat lima waktu, ada seseorang melihat ular atau kalajengking di depannya, haruskah dirinya berhenti dari shalatnya atau harus menyelesaikan shalatnya?

JAWABAN:

Permasalahan seperti ini seharusnya dia berhenti dari shalatnya untuk membunuh ular atau kalajengking tersebut. Terkait masalah ini Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda,

بِقَتْلِ الْأَسْوَدَينِ فِي الصَّلاَةِ: الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

“Bunuhlah dua hewan yang berwarna hitam ketika shalat yaitu ular dan kalajengking.” (HR. At-Tirmidzi no. 390, dishahihkan dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi)

Permasalahan ini tidak menyebabkan tidak sahnya shalat dikarenakan dia membunuh hewan tersebut pada saat mengerjakan shalat dikarenakan gerakan badan di luar gerakan shalat.

Wabillaahi taufiq. Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahibihi ajma’in.

Komite Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Ketua       : ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz

Anggota  :

‘Abdullah bin Qa ud

‘Abdullah bin Abdul Ghudayyan

Terjemahan dari:
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=7&PageID=2201&back=true

Detail Penjual

✅ Nama :

🏠 Alamat :

🏭 Usaha :

Hubungi Penjual

Detail

Nambani Nganggo Ula (Mengobati Memakai Ular)

obatobat, obat dari ularobat dari ular, ularular, ular matiular mati,

31 Dilihat

Harga

Rp.,-

Deskripsi

NAMBANI NGANGGO ULA
Sing Nulis:
Komisi Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah Daimah Lil Buhuts wal-Ilmiyah wal-Alifta)
Pitakonan Kaping Siji Fatwa No6990 Bab XXV Halaman 26
Pitakonan:
Wonten piyantun ngagem sawer rikolo piyambakipin nambani kaliyan nganggep menawi kados puniko dipun angsalaken menawi dipun perlokaken. Piyambakipun maringaken sawer gesang kaliyan lemak teng lebeting panci ingkang saweg umeb. Piyambakipun lajeng ngagem lemak kaliyan sawer kagem nambani. Piyantun ingkang dipun obati ngagem cara kados puniko dados mantun. Punopo dipun angsalaken cara nambani kados puniko, menawi caranipun kabukten migunani? Punopo dipun angsalaken nyemplungaken sawer gesang ingkang saweg umeb?  

Wangsulan:
Kaping Siji:
Ora diolihena nyemplungena kewan urip maring banyu sing lagi umeb. jalaran kuwe jenengane nyiksa kewan, babagan kiye dilarang neng Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam, kaya dene dawuh piyambake shalallahu ‘alaihi wa sallam,
…فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة…
” Nalika rika arep mateni kewan, patenen nganggo cara sing becik.” (HR. Muslim N0. 1955, Sunan At Tirmidzi No.1409, Sunan An Nasa’i No. 4413, Sunan Abu Dawud No. 2815, Sunan Ibnu Majah No. 3170. Musnad Imam Ahmad V/125, Sunan Ad Darimy No. 1970)
Kaping Pindo:
Ora diolihena nganggo ula sing dimasak kanggo nambani. Miturut jumhur ulama, mangan daging ula kuwe ora diolihena lan daging ula sing wis mati dianggep najis. Amarga kuwe, ngganggo apa bae sing dilarang kanggo nambani kue hukume haram.
Wabillahi taufiq. Wa shalallohu ‘alaihi wa salama nabiyyina muhammad wa ‘ala alihi wa shahibihi ajma’in.

Komisi Tetep Kajian Ilmiah lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah Daimah Lil Buhuts wal-Ilmiyah wal-Alifta)
Ketua               :
Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Wakil Ketua   :
`AbdulRazzaq` `Afify
Terjemahan sekang :
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=en&View=Page&PageID=9720&PageNo=1&BookID=7
TERJEMAHAN:
MENGOBATI MEMAKAI ULAR
Penulis:
Komisi Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah Daimah Lil Buhuts wal-Ilmiyah wal-Alifta)
Petanyaan Pertama Fatwa No6990 Bab XXV Halaman 26
Pertanyaan:
Ada seseorang menggunakan ular ketika dia berobat, dan mengganggap bahwa tindakan seperti itu diperbolehkan apabila ada kebutuhan. Orang tersebut memasukkan ular hidup dan lemak ke dalam panci yang airnya sedang mendidih. Orang tersebut kemudian menggunakan lemak dan ular untuk mengobati. Orang yang diobati dengan cara tersebut menjadi sembuh. Apakah diperbolehkan berobat dengan cara seperti itu, apabila cara tersebut memang bermanfaat? Apakah diperbolehkan memasukkan ular hidup ke dalam panci yang berisi air yang sedang mendidih?
Pertama:
Tidak diperbolehkan mencelupkan hewan yang masih hidup ke air yang sedang mendidih, dikarenakan hal tersebut termasuk menyiksa binatang, perihal ini dilarang oleh Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam sebagaimana dalam sabda beliau shalallahu ‘alaihi wa sallam,
…فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة…
“Jika kalian akan membunuh hewan, bunuhlah dengan cara yang baik”
(HR. Muslim N0. 1955, Sunan At Tirmidzi No.1409, Sunan An Nasa’i No. 4413, Sunan Abu Dawud No. 2815, Sunan Ibnu Majah No. 3170. Musnad Imam Ahmad V/125, Sunan Ad Darimy No. 1970)
Kedua:
Tidak diperbolehkan menggunakan ular atau lemak yang dimasak untuk mengobati. Menurut jumhur ulama makan daging ular itu tidak diperbolehkan dan daging ular yang sudah mati dianggap najis. Dikarenakan itu, maka memakai apa saja yang dilarang untuk mengobati itu hukumnya haram.
Wabillahi taufiq. Wa shalallahu ‘alaihi wa salama nabiyyina muhammad wa ‘ala alihi wa shahibihi ajma’in.

Komisi Tetap Kajian Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah Daimah Lil Buhuts wal-Ilmiyah wal-Alifta)
Ketua               : 
‘Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Wakil Ketua   :
`AbdulRazzaq` `Afify
Terjemahan dari:
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=en&View=Page&PageID=9720&PageNo=1&BookID=7

Detail Penjual

✅ Nama :

🏠 Alamat :

🏭 Usaha :

Hubungi Penjual

Pilihan Lainnya

Lihat Semua