× Artikel Pitedah Ringkes Poster Video
Detail

Solate Wong Gemblung (Salatnya Orang Gila)

gilagila, hukum salathukum salat, hukum shalathukum shalat, orang gilaorang gila, salatsalat, salat orang gilasalat orang gila, shalatshalat,

101 Dilihat

Harga

Rp.,-

Deskripsi

SOLATE WONG GEMBLUNG 

Sing Nulis: Komisi Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

 

Fatwa Nomer 8302 (VI/21)

 

Pitakonan:

 

Punopo piyantun ingkang gemblung puniko mikul kewajiban kaliyan tanggel jawab saking solah bawanipun ingkang boten sae kados dene nilaraken solat, pasa, zakat, kaliyan sak panunggalanipun? Kagem catetan menawi piyantun puniko waras sak derengipun, ananging sak sampun puniko dados gemblung.

 

Wangsulan:

 

Wektu wong kuwe mau waras, deweke dijaluki pertanggungjawaban kanggo kelakuane sing wis dilakoni, nek kelakuane apik olih pahala, nek kelakuane ala olih hukuman. Wektu deweke pas lagi gemblung, deweke ora dijaluki pertanggungjawaban kanggo kelakuane sing wis dilakoni.

 

Wabillahi taufiq. Wa shalallahu wa salaman ‘ala nabiyina Muhammad wa ‘ala alihi wa shahibihi ajma’in.

 

Komisi Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

 

Ketua: ` Abdul `Aziz bin` Abdullah bin Baz

 

Wakil Ketua : ` Abdul-Razzaq `Afify

 

Anggota :

  1. `Abdullah bin Ghudayyan
  2. `Abdullah bin Qa` ud

 

TERJEMAHAN:

SALATNYA ORANG GILA

Penulis: Komisi Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

 

Fatwa Nomor 8302 (VI/21)

 

Pertanyaan:

Apakah orang gila memikul kewajiban dan tanggung jawab atas perbuatannya yang meninggalkan shalat, puasa, zakat dan sebagainya ? Sebagai catatan bahwa orang tersebut tidak gila, akan tetapi setelah itu menjadi gila.

 

Jawaban:

Waktu orang tersebut tidak gila, orang tersebut dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, apabila perbuatannya baik diberi pahala, apabila perbuatannya jelek maka diberi hukuman. Waktu orang tersebut sedang gila, tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

 

Wabillahi taufiq. Wa shalallahu wa salaman ‘ala nabiyina Muhammad wa ‘ala alihi wa  shahibihi ajma’in

 

Komisi Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Ketua             : ` Abdul `Aziz bin` Abdullah bin Baz

Wakil Ketua : ` Abdul-Razzaq `Afify

Anggota       :

`Abdullah bin Ghudayyan

`Abdullah bin Qa` ud

 

Terjemahan dari

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=7&PageID=1798&back=true

Detail Penjual

✅ Nama :

🏠 Alamat :

🏭 Usaha :

Hubungi Penjual

Pilihan Lainnya

Lihat Semua