× Artikel Pitedah Ringkes Poster Video
Detail

Nambani Nganggo Ula (Mengobati Memakai Ular)

obatobat, obat dari ularobat dari ular, ularular, ular matiular mati,

58 Dilihat

Harga

Rp.,-

Deskripsi

NAMBANI NGANGGO ULA
Sing Nulis:
Komisi Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah Daimah Lil Buhuts wal-Ilmiyah wal-Alifta)
Pitakonan Kaping Siji Fatwa No6990 Bab XXV Halaman 26
Pitakonan:
Wonten piyantun ngagem sawer rikolo piyambakipin nambani kaliyan nganggep menawi kados puniko dipun angsalaken menawi dipun perlokaken. Piyambakipun maringaken sawer gesang kaliyan lemak teng lebeting panci ingkang saweg umeb. Piyambakipun lajeng ngagem lemak kaliyan sawer kagem nambani. Piyantun ingkang dipun obati ngagem cara kados puniko dados mantun. Punopo dipun angsalaken cara nambani kados puniko, menawi caranipun kabukten migunani? Punopo dipun angsalaken nyemplungaken sawer gesang ingkang saweg umeb?  

Wangsulan:
Kaping Siji:
Ora diolihena nyemplungena kewan urip maring banyu sing lagi umeb. jalaran kuwe jenengane nyiksa kewan, babagan kiye dilarang neng Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam, kaya dene dawuh piyambake shalallahu ‘alaihi wa sallam,
…فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة…
” Nalika rika arep mateni kewan, patenen nganggo cara sing becik.” (HR. Muslim N0. 1955, Sunan At Tirmidzi No.1409, Sunan An Nasa’i No. 4413, Sunan Abu Dawud No. 2815, Sunan Ibnu Majah No. 3170. Musnad Imam Ahmad V/125, Sunan Ad Darimy No. 1970)
Kaping Pindo:
Ora diolihena nganggo ula sing dimasak kanggo nambani. Miturut jumhur ulama, mangan daging ula kuwe ora diolihena lan daging ula sing wis mati dianggep najis. Amarga kuwe, ngganggo apa bae sing dilarang kanggo nambani kue hukume haram.
Wabillahi taufiq. Wa shalallohu ‘alaihi wa salama nabiyyina muhammad wa ‘ala alihi wa shahibihi ajma’in.

Komisi Tetep Kajian Ilmiah lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah Daimah Lil Buhuts wal-Ilmiyah wal-Alifta)
Ketua               :
Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Wakil Ketua   :
`AbdulRazzaq` `Afify
Terjemahan sekang :
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=en&View=Page&PageID=9720&PageNo=1&BookID=7
TERJEMAHAN:
MENGOBATI MEMAKAI ULAR
Penulis:
Komisi Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah Daimah Lil Buhuts wal-Ilmiyah wal-Alifta)
Petanyaan Pertama Fatwa No6990 Bab XXV Halaman 26
Pertanyaan:
Ada seseorang menggunakan ular ketika dia berobat, dan mengganggap bahwa tindakan seperti itu diperbolehkan apabila ada kebutuhan. Orang tersebut memasukkan ular hidup dan lemak ke dalam panci yang airnya sedang mendidih. Orang tersebut kemudian menggunakan lemak dan ular untuk mengobati. Orang yang diobati dengan cara tersebut menjadi sembuh. Apakah diperbolehkan berobat dengan cara seperti itu, apabila cara tersebut memang bermanfaat? Apakah diperbolehkan memasukkan ular hidup ke dalam panci yang berisi air yang sedang mendidih?
Pertama:
Tidak diperbolehkan mencelupkan hewan yang masih hidup ke air yang sedang mendidih, dikarenakan hal tersebut termasuk menyiksa binatang, perihal ini dilarang oleh Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam sebagaimana dalam sabda beliau shalallahu ‘alaihi wa sallam,
…فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة…
“Jika kalian akan membunuh hewan, bunuhlah dengan cara yang baik”
(HR. Muslim N0. 1955, Sunan At Tirmidzi No.1409, Sunan An Nasa’i No. 4413, Sunan Abu Dawud No. 2815, Sunan Ibnu Majah No. 3170. Musnad Imam Ahmad V/125, Sunan Ad Darimy No. 1970)
Kedua:
Tidak diperbolehkan menggunakan ular atau lemak yang dimasak untuk mengobati. Menurut jumhur ulama makan daging ular itu tidak diperbolehkan dan daging ular yang sudah mati dianggap najis. Dikarenakan itu, maka memakai apa saja yang dilarang untuk mengobati itu hukumnya haram.
Wabillahi taufiq. Wa shalallahu ‘alaihi wa salama nabiyyina muhammad wa ‘ala alihi wa shahibihi ajma’in.

Komisi Tetap Kajian Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah Daimah Lil Buhuts wal-Ilmiyah wal-Alifta)
Ketua               : 
‘Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Wakil Ketua   :
`AbdulRazzaq` `Afify
Terjemahan dari:
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=en&View=Page&PageID=9720&PageNo=1&BookID=7

Detail Penjual

✅ Nama :

🏠 Alamat :

🏭 Usaha :

Hubungi Penjual

Pilihan Lainnya

Lihat Semua