× Artikel Pitedah Ringkes Poster Video
Detail

Wong Wadon Ora Gelem Jima’ Karo Bojone Jalaran Bojone Tukang Teler (Seorang Wanita Tidak Mau Diajak Jima’ Oleh Suaminya Dikarenakan Suaminya Adalah Tukang Teler)

hubungan suami istrihubungan suami istri, perceraianperceraian, suka mabuksuka mabuk, tukang telertukang teler,

44 Dilihat

Harga

Rp.,-

Deskripsi

WONG WADON ORA GELEM JIMA’ KARO BOJONE JALARAN BOJONE TUKANG  TELER

Pitakonan kaping lima sekang fatwa nomer 6948

Pitakonan:

Punopo dipun angsalaken kagem piyantun estri boten purun dipun ajak jima’ kaliyan garwanipun ingkang remen mendem (tukang teler), amargi piyambakipun boten tahan kalih tingkah polah garwanipun ingkang remen mendem puniko? Punopo piyambakipun dipun anggep kagungan dosa amargi boten purun jima’ kaliyan garwanipun kaliyan dipun supatani dening para malaikat kados dene ingkang dipun sebutaken teng hadits?

Wangsulan:

Nek kasuyatene kaya sing wis disebutaken neng deweke, deweke ora nduweni dosa. Deweke kudu nasehati bojone lan nek bojone nglakoni tobat marang Allah, Alhamdulillah. Ananging, nek bojone wegah lan tetep nglakoni lelakon sing ora becik kuwe, deweke bisa njaluk talak yakuwe pegatan sing diputusaken dening bojone kanggo ngilari awake deweke sekang kemungkaran yakuwe sing ora bisa ditampa utawane ditolak sekang hukum Islam lan jumhur ngulama. Nek bojone wegah megat deweke, deweke ngajukaken gugatan cerai maring pengadilan agama.

Wabillahi taufiq. Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahbihi ajma’in.

Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa KSA

Ketua               : ` Abdul `Aziz bin Abdullah bin Baz`

Wakil Ketua : ` Abdul Razzaq Afify `

Anggota         :

  1. `Abdullah bin Qa` ud
  2. `Abdullah bin Ghudayyan

Terjemahan sekang:

http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=7&PageID=7303&back=true

ARTINYA:

SEORANG WANITA TIDAK MAU DIAJAK JIMA’ OLEH SUAMINYA DIKARENAKAN SUAMINYA ADALAH TUKANG TELER

Pertanyaan Kelima Dari Fatwa Nomor 6948

Pertanyaan:

Apakah diperbolehkan untuk seorang istri tidak mau diajak jima’ (berhubungan badan) oleh suaminya yang senang mabuk-mabukan (tukang teler), sebab wanita tersebut sudah tidak tahan dengan tingkah polah suaminya yang suka mabuk-mabukan tersebut? Apakah wanita tersebut dianggap berdosa yang disebabkan karena tidak mau diajak jima’ oleh suaminya dan apakah wanita tersebut dilaknat oleh para malaikat seperti yang telah disebutkan dalam hadits?

Jawaban:

Apabila kenyataannya seperti yang telah disebutkan oleh wanita tersebut, dirinya tidak mendapatkan dosa. Dirinya harus menasehati suaminya dan apabila suaminya bertobat kepada Allah. Alhamdulillah. Akan tetapi, apabila suaminya tidak mau dan tetap melakukan perbuatan tidak baik tersebut, dirinya dapat mengajukan talak yaitu perceraian yang diputuskan oleh suaminya untuk menghindari dirinya dari kemungkaran yang tidak bisa diterima atau ditolak oleh hukum Islam dan jumhur ulama. Apabila suaminya tidak mau menceraikan dirinya, dirinya bisa mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama.

Wabillahi taufiq. Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahbihi ajmain.

Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa KSA

Ketua               : ` Abdul `Aziz bin Abdullah bin Baz`

Wakil Ketua : ` Abdul Razzaq Afify `

Anggota         :

  1. `Abdullah bin Qa` ud
  2. `Abdullah bin Ghudayyan

Diterjemahkan dari:

http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=7&PageID=7303&back=true

 

 

Detail Penjual

✅ Nama :

🏠 Alamat :

🏭 Usaha :

Hubungi Penjual

Pilihan Lainnya

Lihat Semua