× Artikel Pitedah Ringkes Poster Video
Detail

Maca Al-Qur’an Ora Wudhu Dingin (Membaca Al-Qur’an Tidak Wudhu Terlebih Dahulu)

hukum membaca Al-Qur'anhukum membaca Al-Qur'an, hukum wudhuhukum wudhu, membaca Al-Qur'anmembaca Al-Qur'an, wudhuwudhu,

40 Dilihat

Harga

Rp.,-

Deskripsi

MACA AL-QUR’AN ORA WUDHU DINGIN

Sing Nulis: Komisi Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Pitakonan Kaping Telu Sekang Fatwa Nomer 4588 Bab 4 Halaman 114

PITAKONAN KAPING TELU:

Punopo dipun angsalaken waos Al-Qur’an boten nglampahi wudhu rumiyin? Punopo wonten dalilipun babagan puniko? Punopo wonten bentenipun panggalih babagan masalah puniko? Menawi wonten, punopo panggalihipun jumhur ulami?

WANGSULAN:

Wong Muslim diolihena kanggo maca Al-Qur’an neng kahanan duweni hadats cilik (hadats sing kudu diresiki nganggo wudhu dingin) lan ora ngemek Mushaf Al-Qur’an. Ora nana beda pamikiran neng kalangan ulama babagan perkara kiye.

Merga babagan kiye ora nana hukume neng Syari’at Islam sing ngalang-ngalangi tumindak kiye. Hukum asale kuwe diolihena nglakoni tumindak kaya kuwe. Ananging maca Al-Qur’an sewise wudhu kuwe lewih becik.

Wabillaahi taufiq. Wa shalallahu wa salam ‘ala nabiyyina Muhammad wa ‘ala Alihi wa shahibihi ajma’in.

TERJEMAHAN

MEMBACA AL-QUR’AN TIDAK WUDHU TERLEBIH DAHULU

Penulis: Komisi Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Pertanyaan Ketiga Dari Fatwa Nomor 4588 Bab 4 Halaman 114.

PERTANYAAN KETIGA:

Apakah diperbolehkan untuk membaca Al Qur’an tanpa mengerjakan wudhu terlebih dahulu? Apakah ada dalil untuk perkara ini? Apakah ada perselisihan tentang masalah ini? Jika ada, apa pendapat jumhur ulama ?

JAWABAN:

Seorang Muslim diperbolehkan untuk membaca Al Qur’an dalam keadaan hadats kecil (hadats yang mengharuskan untuk berwudhu) dan tanpa menyentuh Mushaf Al-Qur’an. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama dalam perkara ini.

Hal ini dikarena tidak diatur dalam Syari’at Islam yang menghalangi untuk melakukannya. Hukum asalnya adalah boleh dalam perbuatan ini. Tapi membaca Al-Qur’an setelah melakukan wudhu itu lebih baik.

Wabillaahi taufiq. Wa shalallahu wa salam ‘ala nabiyyina Muhammad wa ala Alihi wa shahibihi ajma’in.

Komisi Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Ketua: ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz

Wakil Ketua: ‘Abdul-Razzaq ‘Afify

Anggota :

1. ‘Abdullah bin Qa’ud

2. ‘Abdullah bin Ghudayyan

Wallahu ta’ala a’lam bishawab.

TERJEMAHAN DARI:

http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=7&PageID=1113&back=true

Detail Penjual

✅ Nama :

🏠 Alamat :

🏭 Usaha :

Hubungi Penjual

Detail

Apa Batalaken Wudhu Nalika Biyunge Ngemek Panggonan Primpen Sekang Awake Putrane? (Apakah Membatalkan Wudhu Ketika Seorang Ibu Menyentuh Bagian Pribadi Bayinya?)

hukum wudhuhukum wudhu, sahnya wudhusahnya wudhu, wudhuwudhu,

14 Dilihat

Harga

Rp.,-

Deskripsi

APA BATALAKEN WUDHU NALIKA BIYUNGE NGEMEK PANGGONAN PRIMPEN SEKANG AWAKE PUTRANE?

Sing Nulis: Komisi Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Pitakonan Kaping Telu Sekang Fatwa Nomer 16814 (Bab. IV Halaman 116)

PITAKONAN KAPING TELU:
Punopo wudhunipun biyungipun dados batal menawi piyambakipun nyepeng panggenan ingkang primpen saking putranipun rikolo nyirami putranipun?

WANGSULAN:
Wudhune dadi batal nalika biyunge ngemek panggonan primpen sekang anake sing esih bayi, apa kuwe panggonan primpen sing neng ngarep utawa sing neng mburi, tanpa ana sing ngalang-ngalangi. Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam dawuh kongkon wudhune dibaleni merga ngemek panggonan primpen sekang awake anakke.

Wabillahi taufiq. Wa shalallahu wa salaman nabiyina Muhammad wa ‘ala alihi wa shahbihi ajmain.

TERJEMAHAN:

APAKAH MEMBATALKAN WUDHU KETIKA SEORANG IBU MENYENTUH BAGIAN PRIBADI BAYINYA?

Penulis: Komisi Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Pertanyaan ketiga Dari Fatwa Nomor 16814 (Bab. IV Halaman 116)

PERTANYAAN KETIGA:
Apakah wudhu seorang ibu menjadi batal jika dia menyentuh bagian pribadi bayinya saat memandikannya?

JAWABAN:
Wudhu menjadi batal ketika seorang ibu menyentuh bagian pribadi bayinya, apakah bagian depan atau belakang, tanpa penghalang. Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan wudhunya diulang karena menyentuh bagian pribadi.

Wabillahi taufiq. Wa shalallahu wa salaman nabiyina Muhammad wa ‘ala alihi wa shahbihi ajmain.

Komisi Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)
Ketua:
‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz
Anggota :
1. ‘Abdullah bin Ghudayyan
2. ‘Abdul Aziz Al al-Syaikh
3. Shalih Ibn Fauzan al-Fauzan
4. Bakr Abu Zaid

Wallahu ta’ala a’lam bishawab.

TERJEMAHAN:
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=7&PageID=11536&back=truez

Detail Penjual

✅ Nama :

🏠 Alamat :

🏭 Usaha :

Hubungi Penjual

Detail

Wudhu Nganggo Sekang Turahane Ombenan Kewan (Berwudhu Dari Bekas Air Minum Hewan)

air minumair minum, air minum hewanair minum hewan, hukum wudhuhukum wudhu, wudhuwudhu,

29 Dilihat

Harga

Rp.,-

Deskripsi

WUDHU NGANGGO SEKANG TURAHANE OMBENAN KEWAN

Sing Nulis: Komisi Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Pitakonan Kaping Telu Sekang Fatwa Nomer 21264

PITAKONAN KAPING TELU:

Punopo dipun angsalaken nglampahi wudhu ngagem turahanipun ombenan kewan kados dene lembu, mendho, domba, kaliyan turangga, sanadyan toyo puniko dipun panggenaken wonten lebet satunggaling papan?

WANGSULAN:

Banyu omben sing wis diombe neng salah siji kewan sing halal didahar yakuwe banyune suci nyucikaken, mergane Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam wis dawuh nek wong sing lagi lara demam dikon ngombe banyu uyuh lan susu unta.

Wabillahittaufiq, wa shalallahu ‘ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa shahbihi wa sallam.

TERJEMAHAN

BERWUDHU DARI BEKAS AIR MINUM HEWAN 

Penulis: Komite Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Pertanyaan Ketiga Dari Fatwa Nomor 21264

PERTANYAAN KETIGA:

Apakah diperbolehkan berwudhu dengan bekas  air minum  hewan  seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan keledai, walaupun air tersebut ditempatkan di dalam sebuah tempat?

JAWABAN:

Air minum yang telah diminum oleh salah satu hewan yang halal untuk dimakan adalah airnya suci mensucikan, karena Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan orang sakit demam untuk minum air kencing dan susu unta.

Wabillahittaufiq, wa shalallahu ‘ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa shahbihi wa sallam.

Komite Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Ketua:

‘Abdul ‘Aziz bin` Abdullah bin Alu Syaikh

Anggota:

1. Bakr Abu Zaid

2. Shalih ibn Fauzan al-Fauzan

3. ‘Abdullah bin Ghudayyan

TERJEMAHAN DARI:

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=7&PageID=11431&back=true

Detail Penjual

✅ Nama :

🏠 Alamat :

🏭 Usaha :

Hubungi Penjual

Detail

Hukum Nganggo Lenga Rambut Nalika Wudhu (Hukum Memakai Minyak Rambut Ketika Wudhu)

hukum minyak rambuthukum minyak rambut, hukum wudhuhukum wudhu, minyak rambutminyak rambut, wudhuwudhu,

42 Dilihat

Harga

Rp.,-

Deskripsi

HUKUM NGANGGO LENGA RAMBUT NALIKA WUDHU

Sing Nulis: Komite Tetep kanggo Penelitian Ilmiah lan Fatwa

Pitakonan kaping loro sekang fatwa nomer 18458 (Bab 4; Halaman 70)

Pitakonan:

Wonten katah werna lenga rambut.  Lenga kaliyan obat kagem rambut sanesipun wonten ingkang dipun damel saking zat kenthel ingkang boten saged nembus dumateng kulit sirah rambut,  punopo ingkang kedah kulo lampahi rikolo bade ngagem lenga rambut rikolo bade wudhu? Kawulo nyuwun pitedah panjenengan. Jazakumulloohu khoiron.

Wangsulan:

Werna lenga sing duweni kekenthelan sing bisa ngalang-ngalangi banyu maring dumununing kulit kudu diilangena dingin sedurunge wudhu. Nanging, nek werna lenga rambut kuwe ora nduweni kekenthelan, ora nana pengaruhe karo syahe wudhu.

Wabillaahi taufiq. Ashalatu wa salamu ‘ala nabiyuna Muhammad shalalloohu ‘alaihi wassalam wa ‘ala alihi wa ashabihi ajmain.

Komite Tetep kanggo Penelitian Ilmiah lan Fatwa

Ketua               : ` Abdul `Aziz bin` Abdullah bin Baz

Wakil Ketua  : ` Abdul `Aziz Al al-Syaikh

Anggota          :

 1. Bakr Abu Zaid
 2. Shalih al-Fauzan
 3. `Abdullah bin Ghudayyan

Terjemahan sekang:  http://www.alifta.net

ARTINYA:

HUKUM MEMAKAI MINYAK RAMBUT KETIKA WUDHU

Penulis: Komisi Tetap Untuk Penelitian Ilmiah Dan Ilmiah KSA (Al-Lajnah ad-Daimah Lil Buhuts wal-Ilmiyah al-Ifta)

Pertanyaan Kedua Dari Fatwa Nomor 18458 (Bab 4; Halaman 70)

Pertanyaan:

Ada banyak jenis minyak rambut. Minyak dan obat untuk rambut jenis lainnya ada yang dibuat dari zat yang kental yang tidak bisa menembus ke rambut, apa yang harus saya lakukan ketika memakai minyak rambut ketika akan wudhu? Saya minta bimbingan anda. Jazakumullahu khayran.

Jawaban:

Jenis minyak rambut yang memiliki kekentalan yang bisa menghalang-halangi air masuk ke tempat kulit kepala harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum wudhu.  Tetapi, bila jenis minyak rambut tidak memiliki kekentalan, tidak ada pengaruhnya terhadap syah tidaknya wudhu.

Wabillaahi taufiq. Ashalatu wa salamu ‘ala nabiyuna Muhammad shalalloohu ‘alaihi wassalam wa ‘ala alihi wa ashabihi ajmain.

Komisi Tetap Untuk Penelitian Ilmiah Dan Fatwa KSA ((Al-Lajnah ad-Daimah Lil Buhuts wal-Ilmiyah al-Ifta)

Ketua               : ` Abdul `Aziz bin` Abdullah bin Baz

Wakil Ketua  : ` Abdul `Aziz Al al-Syaikh

Anggota          :

 1. Bakr Abu Zaid
 2. Shalih al-Fauzan
 3. `Abdullah bin Ghudayyan

Diterjemahkan dari:  http://www.alifta.net

 

Detail Penjual

✅ Nama :

🏠 Alamat :

🏭 Usaha :

Hubungi Penjual

Detail

Wudhu Nganggo Banyu Segara (Wudhu Memakai Air Laut)

air lautair laut, hukum wudhuhukum wudhu, wudhuwudhu,

17 Dilihat

Harga

Rp.,-

Deskripsi

WUDHU NGANGGO BANYU SEGARA

Sing Nulis:

Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah Daimah Lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Fatwa no. 7604; Bab 5; Halaman  75

Pitakonan:

Punopo dipun angsalaken wudhu ngagem toyo segara? Menawi kulo teng tengah segara sak sampun puniko kulo angsal toyo biasa, kulo kedah nglampahi wudhu ngagem toyo biasa utawi toyo segara? Wonten piyantun ngendiko menawi perkawis puniko boten diangsalaken nglampahi wudhu ngagem toyo segara kejawi menawi wonten kebetahan, amargi sanesipun tiyang ngendika menawi kados puniko boten dipun diangsalaken babar blas. Kawulo nyuwun pitedah saking penjenengan, mugi-mugi Allah ngrekso panjenengan.

Wangsulan:

Alhamdulillaah ashalatu wa salamu ‘ala nabiyuna Muhammad wa ‘ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba’du:

Perkara kiye diolihen yakue banyu segara dinggo wudhu, kaya dene Rasulullooh shalalloohu ‘alahi wassalam wis dawuh:

 هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

“Banyu segara kuwe suci, (lan) halal bathange.” (HR. Abu Dawud. 83, Ibnu Majah, No. 386, ahmad no. 8720, at-Tirmidzi no. 69 dan an-Nasa’i, no.59)

Ora nana bedane neng perkara kiye . apa rika wis duwe banyu seger (banyu biasa) kanggo nglakoni wudhu utawane ora.

Wabillaahi taufiq. Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahibihi ajmain.

Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa (Lajnah Daimah Lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Ketua: ` Abdul `Aziz bin` Abdullah bin Baz

Wakil Ketua: ` Abdul-Razzaq `Afify

Anggota  :

 1. `Abdullah bin Qa` ud
 2. `Abdullah bin Ghudayyan

Terjemahan sekang: http://www.alifta.com

TERJEMAHAN

WUDHU MEMAKAI AIR LAUT

Fatwa no. 7604; Bab 5; Halaman  75

Pertanyaan:

Apakah diperbolehkan berwudhu memakai air laut? Kalau saya di tengah laut setelah itu saya mendapatkan air tawar, saya harus berwudhu memakai air tawar atau air laut? Ada seseorang berbicara bahwa perkara itu tidak diperbolehkan berwudhu memakai air laut kecuali kalau ada kebutuhan, sedang ada orang lain berbicara kalau perkara tersebut tidak diperbolehkan secara mutlak. Saya mohon bimbingan anda. Semoga Allah senantiasa menjaga anda.

Jawaban:

Alhamdulillaah ashalatu wa salamu ‘ala nabiyuna Muhammad wa ‘ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba’du:

Perkara tersebut diperbolehkan yaitu air laut dipakai untuk berwudhu, sebagaimana Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,”

هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

“Air laut itu suci, (dan) halal bangkainya.” (HR. Abu Dawud. 83, Ibnu Majah, No. 386, ahmad no. 8720, at-Tirmidzi no. 69 dan an-Nasa’i, no.59)

Tidak ada bedanya tentang permasalahan ini apakah anda pada saat itu mendapatkan air tawar  untuk berwudhu atau tidak.

Wabillaahi taufiq. Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahibihi ajmain.

Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa (Lajnah Daimah Lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Ketua: ` Abdul `Aziz bin` Abdullah bin Baz

Wakil Ketua: ` Abdul-Razzaq `Afify

Anggota  :

 1. `Abdullah bin Qa` ud
 2. `Abdullah bin Ghudayyan

Terjemahan dari: http://www.alifta.com

 

 

Detail Penjual

✅ Nama :

🏠 Alamat :

🏭 Usaha :

Hubungi Penjual

Detail

Apa Diolehena Wudhu Nanging Ora Maca Basmalah? (Apakah Diperbolehkan Wudhu Tapi Tidak Membaca Basmalah?)

basmalahbasmalah, hukum wudhuhukum wudhu, tidak membaca basmalahtidak membaca basmalah, wudhuwudhu,

31 Dilihat

Harga

Rp.,-

Deskripsi

APA DIOLIHENA WUDHU NANGING ORA MACA BASMALAH?

Sing nulis: Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arab (Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Pitakonan Kaping Papat Sekang Fatwa Nomer 7757 (Bab 5; Halaman 204)

Pitakonan:

Punopo hukumnipun piyantun ingkang nglampahi wudhu ananging boten waos basmalah (Boten nyebut asmanipun Allah)? 

Wangsulan:

Alhamdulillaah, Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahbihi ajmain. Amma ba’du,

Maca basmalah hukume wajib kanggo wong sing nglakoni wudhu, nanging nek ana wong sing nglakoni wudhu ora ngucapaken basmalah jalaran kelalen utawane ora ngerti hukume, wudhune tetep sah.

Nanging nek ana wong sing sengaja ora ngucapaken, wudhune deweke ora sah, menurut sing bener kaya kuwe sekang  loro pendapat rajih, sing dasare sekang hadits Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam,”

لا وضوء لمن لم يذكروا اسم الله عليه

Ora sah wudhune wong sing ora maca basmalah,” (HR. Ahmad, Abu Dawud, lan Ibnu Majah sanade akeh perawine, sing siji lan siji saling mendukung).

Wabillaahi taufiq, Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahbihi ajmain.

Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arab (Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Ketua         : Abdul `Aziz bin Abdullah bin Baz`

Wakil Ketua: ‘Abdul Razzaq ‘Afify

Anggota:

 1. `Abdullah bin Qa` ud
 2. `Abdullah bin Ghudayyan.

TERJEMAHAN

APAKAH DIPERBOLEHKAN WUDHU TAPI TIDAK MEMBACA BASMALAH?

Penulis: Komite Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arab (Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Pertanyaan Keempat Fatwa Nomor 7757 (Bab 5; Halaman 204)

Pertanyaan:

Apa hukumnya seseorang yang melakukan wudhu, tetapi tidak membaca basmalah (menyebut nama Allah)?

Jawaban:

Alhamdulillaah, Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahbihi ajma’in. Amma ba’du,

Ini adalah wajib membaca basmalah pada saat melakukan wudhu, tapi kalau ada yang melakukan wudhu tanpa membaca basmalah, karena lupa atau tidak tahu tentang hukumnya, maka wudhunya tetap sah.

Namun jika ada yang sengaja tidak melakukannya, maka wudhunya tidak sah, pendapat itu lebih benar dari dua pendapat yang rajih, didasarkan pada Hadis Nabi shalallahu  ‘alaihi wa sallam:

لا وضوء لمن لم يذكروا اسم الله عليه

Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak membaca basmalah.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah melalui banyak perawi yang mendukung satu sama lain)

Wabillaahi taufiq, Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahbihi ajmain.

Komite Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arab (Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta)

Ketua            :`Abdul `Aziz bin Abdullah bin Baz`

Wakil Ketua: ` Abdul Razzaq Afify `

Anggota       :

 1. ‘Abdullah bin Qa` ud
 2. `Abdullah bin Ghudayyan

Terjemahan dari:

http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=7&PageID=1524&back=true

Detail Penjual

✅ Nama :

🏠 Alamat :

🏭 Usaha :

Hubungi Penjual

Pilihan Lainnya

Lihat Semua