× Artikel Pitedah Ringkes Poster Video
Detail

Ngupahi Wong Dikon Dadi Rewang Kanggo Mbantu Penggaweane Bojo (Memperkerjakan Orang Untuk Menjadi Pembantu Rumah Tangga Dalam Membantu Pekerjaan Istri)

kewajiban istrikewajiban istri, mendidik anakmendidik anak, pembantupembantu, pembantu rumah tanggapembantu rumah tangga, taat kepada suamitaat kepada suami,

46 Dilihat

Harga

Rp.,-

Deskripsi

NGUPAHI WONG DIKON DADI REWANG KANGGO MBANTU PENGGAWEANE BOJO

Sing Nulis: Al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta

Fatwa Nomor 12640; 14/385

PITAKONAN:

Garwa dalem inggih punika setunggaling piyantun ingkang nyambet damelipun dados guru soho ibu saking nem putro.

Piyambakipun medalaken kathah tenogo wonten papan nyambut damelipun, lebet ngreksa lare-lare, pandamelan griya soho ngrawuhi sanak sadherek piyambak.

Pitakenan kula inggih puniko, punopo dipunparingaken kagem ngupahi setunggaling piyantun Muslim kagem ngrencangi garwa dalem lan ndamel sedaya punapa-punapa langkung gampil kagem piyambakipun. Dalem sekaliyan ngajeng-ngajeng pitedah saking panjenengan. Jazakallahu khayran.

WANGSULAN:

Awake dewek wenehi pituduh maring rika kon ora ngupahi rewang kaya dene kahanan sing wis dijlentrehaken neng rika. Bojone rika kudu tetep manggon neng ngumah kanggo gedhekaken anak-anake, nglakoni kewajiban maring rika, lan penggawean umah liyane. Ora perlu deweke nyambut gawe nek deweke kudu nglakoni kabeh sing wis kasebut neng njerone pitakonane rika. Moga-moga Allah subhanahu wa ta’ala dandani kahanane awake dewek kabeh.

Wabillahittaufiq wa shalallahu ‘ala alaihi nabiyyina Muhammad wa ‘ala alihi wa shahbihi ajma’in.

TERJEMAHAN

MEMPERKERJAKAN ORANG UNTUK MENJADI PEMBANTU RUMAH TANGGA DALAM MEMBANTU PEKERJAAN ISTRI

Penulis: Al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta

Fatwa Nomor 12640; 14/385

PERTANYAAN:

Istri saya adalah seorang guru dan ibu dari enam anak.

Dia mengerahkan banyak tenaga di tempat kerja, dalam merawat anak-anak, pekerjaan rumah, dan mengunjungi sanak saudara kami. Pertanyaan saya adalah: Apakah diperbolehkan untuk mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga yang Muslim untuk membantu istri saya dan membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah baginya. Kami mohon nasihat anda. Jazakallahu khayran.

JAWABAN:

Kami menyarankan anda untuk tidak mempekerjakan pembantu rumah tangga selama situasinya sebagaimana yang telah anda jelaskan. Istri anda harus tetap tinggal di rumah untuk membesarkan anak-anaknya, memenuhi kewajiban terhadap anda, dan pekerjaan rumah lainnya. Tidak perlu baginya untuk bekerja jika dia harus melakukan semua yang anda sebutkan dalam pertanyaan anda. Semoga Allah subhanahu wa ta’ala memperbaiki keadaan kita semua.

Wabillahittaufiq wa shalallahu ‘ala nabiyyina Muhammad wa ‘ala alihi wa shahbihi ajma’in.

Al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta

Ketua           : ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz

Wakil Ketua: ‘Abdul Razzaq ‘Afify

Anggota       : ‘Abdullah bin Ghudayyan

Wallahu ta’ala a’lam bishawab.

TERJEMAHAN DARI:

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=278&PageNo=1&BookID=10

Detail Penjual

✅ Nama :

🏠 Alamat :

🏭 Usaha :

Hubungi Penjual

Detail

Wong Lanang Sing Ora Perhatian Maring Klambi Sing Dienggo Neng Sedulur Wadone (Seorang Pria Yang Tidak Perhatian Terhadap Pakaian Yang Dipakai Oleh Saudara Wanitanya)

aurat wanitaaurat wanita, kewajiban istrikewajiban istri, pakaianpakaian, pakaian istripakaian istri, pakaian wanitapakaian wanita,

395 Dilihat

Harga

Rp.,-

Deskripsi

WONG LANANG SING ORA PERHATIAN MARING KLAMBI SING DIENGGO NENG SEDULUR WADONE 

Pitakonan kaping telu sekang Fatwa no8366 (Bab 17; Halaman No 101)

Pitakonan:

Punopo hukumnipun tiyang kakung mendelaken tiyang estri ingkang taksih kalebet anggota keluarginipun ingkang medal saking griyo ngagem rasukan ingkang semrawang? Punopo hukumnipun tiyang estri ngendika nyupatani kalihan putro-putronipun teng griyo garwanipun? Dalem nyuwun pitulungan dipun wangsuli kekalih pitakenanipun dalem puniko. Jazakallahu khayron.  

Wangsulan:

Sing kapisan, Haram kanggo wong wadon metu sekang ngumahe nganggo klambi semrawang. Wong tuane kudune wenehi wejangan lan wajibaken deweke nalikane metu sekang ngumah nganggo klambi sing kaya kuwe. Kaping pindo, ora diolihena kanggo wong wadon nyupatani anak-anakke neng ngumahe bojone utawane neng panggonan liyane.

Wabillahi taufiq. Wa shalallahu salaman nabiyina muhammad, wa ‘ala alihi wa shahibi ajma’in.

Komisi Tetep Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah Daimah lil Buhuts wal Ilmiyah KSA)

Ketua            :

Asy-Syaikh` Abdul `Aziz ibn ‘Abdullah bin Baz rahimahullah

Wakil Ketua:

Asy-Syaikh ` Abdul Razzaq `Afify hafidzahullah

Anggota:

Asy-Syaikh `Abdullah bin Qaud hafidzahullah

Asy-Syaikh `Abdullah bin Ghudayyan hafidzahullah

Dialihbasakaken sekang:

http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=7&PageID=6381&back=true&languagename=en

TERJEMAHAN:

SEORANG PRIA YANG TIDAK PERHATIAN TERHADAP PAKAIAN YANG DIPAKAI OLEH SAUDARA WANITANYA  

Pertanyaan Ke-3 dari Fatwa no8366 (Bab 17; Halaman No 101)

Pertanyaan:

Apa hukumnya seorang lelaki mendiamkan saudara wanitanya yang masih termasuk anggota keluarganya yang keluar rumah dengan memakai baju yang transparan? Saya minta tolong dijawab kedua pertanyaan saya tersebut. Jazakallahu Khayron.

Jawaban:

Yang Pertama, haram untuk seorang wanita keluar rumah memakai pakaian transparan. Orang tuanya harus memberikan nasehat dan mewajibkan anaknya ketika mereka keluar dari rumah dengan memakai baju seperti itu. Yang kedua, tidak boleh seorang wanita melaknat anak-anaknya di rumah suaminya ataupun di tempat lainnya.

Wabillahi taufiq. Wa shalallahu salaman nabiyina muhammad, wa ‘ala alihi wa shahibi ajma’in.

Komisi Tetap Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah Daimah lil Buhuts wal Ilmiyah KSA)

Ketua:

Asy-Syaikh` Abdul `Aziz ibn ‘Abdullah bin Baz rahimahullah

Wakil Ketua:

Asy-Syaikh ` Abdul Razzaq `Afify hafidzahullah

Anggota:

Asy-Syaikh `Abdullah bin Qaud hafidzahullah

Asy-Syaikh `Abdullah bin Ghudayyan hafidzahullah

Terjemahan dari:

http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=7&PageID=6381&back=true&languagename=en

Detail Penjual

✅ Nama :

🏠 Alamat :

🏭 Usaha :

Hubungi Penjual

Pilihan Lainnya

Lihat Semua