× Artikel Pitedah Ringkes Poster Video

Hukum Keprok Tangan (Hukum Tepuk Tangan)

Hukum Keprok Tangan (Hukum Tepuk Tangan)

HUKUM KEPROK TANGAN (HUKUM TEPUK TANGAN)

Pitakonane:

Punopo hukumnipun keprok tangan teng kahanan-kahanan ingkang sampun dipuntentukaken  kalihan teng perayaan?

Apa hukumnya bertepuk tangan dalam kesempatan-kesempatan tertentu dan saat perayaan?

Wangsulane:

Keprok tangan neng perayaan-perayaan (ulang tahun lan semisale) kalebu tumindak jahiliah. Minimal hukume makruh. Ananging, sing keton sekang dalil sing wis ana, hukume haram jalaran wong-wong muslim ora olih tasyabbuh (madani) wong-wong kafir. Allooh subhanahu wa ta’alla dawuh  babagan sifate wong-wong kafir Makkah: “Ora nana shalate deweke neng sebelahe Ka’bah kajaba mung singsot lan keprok tangan (al-Anfal: 35)

Sing sunnah, nek wong mukmin ndeleng lan krungu perkara sing nggumunaken utawane apa sing kudune diilari yakuwe ngomong, “Subhanallah” utawane ngucapena, “ Allahu Akbar” semono uga berita sing shahih sekang Nabi shalalloohu ‘alaihi wassalam neng sajeroning akeh haditse.

Kanggo wong wadhon disyariataken “Keprok Tangan” khusus nek angger ana kahanan sing kepengin deweke ngemutaken maring imam neng sajeroning shalat. Utawane wong wadhon nekani shalat jamangah bebarengan karo wong lanang bar kuwe imam kelalen mangkono disyariataken kanggo wong wadhon ngemutaken imam karo keprok tangan. Nek wong lanang, deweke ngemutaken imam karo ngucapaken tasbih (ngucapaken Subhanallah) kaya dene berita sing shahih sekang Nabi shalalloohu ‘alaihi wassalam.

Nek keprok tangan dilakoni dening wong lanang yakue lelaku tasyabuh maring wong-wong kafir lan pada bae niru wong wadhon. Sing pesti, keloro kahanan kuwe ora olih. Wallahu waliyut taufiq . (Majmu’ Fatawa wa Maqalat Mutanawwi’ah, 4/151)

Terjemahan

Bertepuk tangan saat perayaan-perayaan (ulang tahun dan semisalnya) termasuk perbuatan jahiliah. Minimal hukumnya makruh. Namun, yang tampak dari dalil yang ada, hukumnya haram karena kaum muslimin dilarang bertasyabbuh (menyerupai) orang-orang kafir.
Allah Ta’ala berfirman tentang sifat orang-orang kafir penduduk Makkah:
Tidaklah shalat mereka di sisi Ka’bah melainkan siulan dan tepuk tangan.” (al-Anfal: 35)
Yang sunnah, ketika seorang mukmin melihat atau mendengar perkara yang mengagumkannya atau apa yang diingkarinya adalah mengatakan, “Subhanallah” atau mengucapkan, “Allahu Akbar”, sebagaimana berita yang sahih dari Nabi shalalloohu ‘alaihi wassalam dalam banyak haditsnya.
Untuk wanita disyariatkan ‘tepuk tangan’ secara khusus apabila ada sesuatu yang ingin mereka ingatkan kepada imam di dalam shalat. Atau wanita hadir shalat berjamaah bersama kaum lelaki, lalu imam lupa maka disyariatkan bagi wanita untuk mengingatkan imam dengan tepuk tangan. Adapun kaum pria, mereka mengingatkan imam dengan bertasbih (mengucapkan subhanallah) sebagaimana berita yang sahih dari Nabi shalalloohu ‘alaihi wassalam.
Dengan ini diketahui bahwa tepuk tangan yang dilakukan oleh kaum lelaki adalah perbuatan tasyabbuh dengan orang-orang kafir dan menyerupai kaum wanita. Tentu, kedua hal ini dilarang. Wallahu waliyut taufiq. (Majmu’ Fatawa wa Maqalat Mutanawwi’ah, 4/151)

sekang: http://asysyariah.com/hukum-tepuk-tangan.html

Poster Lainnya

Poster Dakwah Salafy Ngapak 12
Poster Dakwah Salafy Ngapak 1319
Poster Dakwah Salafy Ngapak 938
Poster Dakwah Salafy Ngapak 527
Poster Dakwah Salafy Ngapak 1035
Poster Dakwah Salafy Ngapak 799

Video

Contohlah Kesabaran Para Nabi

Contohlah Kesabaran Para Nabi

Disampaikan oleh : Al-Ustadz ABDULLAH BAWAZIER حفظه الله

Pitedah Ringkes

Artikel