× Artikel Pitedah Ringkes Poster Video

Hukum Dodolan Kethek, Kucing, Lan Segawon (Hukum Menjual Kera, Kucing, Dan Anjing)

Hukum Dodolan Kethek, Kucing, Lan Segawon (Hukum Menjual Kera, Kucing, Dan Anjing)

HUKUME DODOLAN KETHEK, KUCING, LAN SEGAWON 

Sing Nulis: Komisi Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa KSA

Fatwa no. 18564 (13/38)

Pitakonan:

Kawulo nyambut damel teng urusan sadean kewan ingkang sampun lulut kados dene kucing kaliyan manuk. Salah setunggalipun kewan puniko kethek ingkang sampun dipun latih kaliyan dipun agem kagem kawigatosan hiburan sahinggo dadosaken pelanggan saged kepincut pramilo saged minggahaken sadean barang ingkang dipun sade. Ananging kewan-kewan puniko reginipun awis sanget. Salah satunggalipun piyantun ngendiko kalih kulo bilih menawi sadean kethek puniko boten angsal amargi kethek puniko pratondo azab kaliyan bendunipun saking  Allooh subhanahu wa ta’ala , kethek diciptaaken boten kagem kados puniko, kados puniko asminipun bucal arto. Kawulo nyuwun kalih panjenengan kerso bimbing kawulo pitedah ingkang leres kagem perkawis puniko. Jazakumullahu khayron

Wangsulan:

Dodolan kucing, kethek, segawon lan kewan liyane sing duweni untu gadhil (gigi taring) yakuwe ora olih (haram). Nabi Shalalloohu ‘Alaihi Wassalam ora ngolihena dodolan  kewan kaya kuwe lan meling karo perkara kiye. Kaya kiye kalebu buang-buang duit.  Nabi Shalalloohu ‘Alaihi Wassalam semono uga ora ngolihena perkara kuwe.

Wabillaahi taufiq. Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahbihi ajmain.

Komisi Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa KSA

Ketua               : ` Abdul `Aziz bin` Abdullah bin Baz

Wakil Ketua  : ` Abdul `Aziz Al al-Syaikh

Anggota          : `Abdullah bin Ghudayyan

Anggota          : Shalih Al-Fauzan

Anggota          : Bakr Abu Zaid

Terjemahan sekang:

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=7&PageID=4580&back=true

ARTINYA:

HUKUM MENJUAL KERA, KUCING, DAN ANJING

Penulis: Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta

Fatwa no. 18564 (13/38)

Pertanyaan:

Saya bekerja di pasar hewan, di mana di situ dijual hewan yang sudah jinak seperti kucing dan burung. Salah satu hewan yang dijual adalah kera yang sudah dilatih dan digunakan untuk kepentingan hiburan sehingga menjadikan para pelanggan tertarik maka dapat meningkatkan penjualan dari barang yang dijual. Akan tetapi hewan-hewan tadi harganya mahal sekali. Salah seorang berkata kepada saya bahwa menjual kera tidak diperbolehkan karena kera itu pertanda azab dan hukuman dari Allah subhanahu wa ta’ala, kera diciptakan bukan untuk seperti itu, hal seperti itu hanya membuang-buang uang. Saya mohon bimbingan dan jawaban dari Syaikh terkait masalah tersebut ,. Jazakallahu khayran.

Jawaban:

Menjual kucing, kera, anjing dan hewan lainnya yang memiliki gigi taring tidak diperbolehkan (haram). Nabi shalalloohu ‘alaihi wa sallam tidak memperbolehkan menjual hewan dan memperingatkan tentang perkara ini bahwa hal seperti itu hanya membuang-buang harta karena juga Nabi shalalloohu ‘alaihi wa sallam tidak memperbolehkan perkara seperti itu.

Wabillaahi taufiq. Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahbihi ajmain.

Komisi Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa KSA

Ketua               : ` Abdul `Aziz bin` Abdullah bin Baz

Wakil Ketua  : ` Abdul `Aziz Al al-Syaikh

Anggota          : `Abdullah bin Ghudayyan

Anggota          : Shalih Al-Fauzan

Anggota          : Bakr Abu Zaid

Sumber:

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=7&PageID=4580&back=true

 

Poster Lainnya

Poster Dakwah Salafy Ngapak 695
Poster Dakwah Salafy Ngapak 868
Poster Dakwah Salafy Ngapak 81
Poster Dakwah Salafy Ngapak 1040
Poster Dakwah Salafy Ngapak 1054
Poster Dakwah Salafy Ngapak 1402

Video

Doakan Pemerintah Kita

Doakan Pemerintah Kita

Disampaikan oleh: Al Ustadz Luqman Ba’abduh

Pitedah Ringkes

Artikel