× Artikel Pitedah Ringkes Poster Video

Biyunge Mrentah Anake Lanang Dikon Megat Bojone (Seorang Ibu Memerintahkan Putranya Untuk Menceraikan Istrinya)

Biyunge Mrentah Anake Lanang Dikon Megat Bojone (Seorang Ibu Memerintahkan Putranya Untuk Menceraikan Istrinya)

BIYUNGE MRENTAH ANAKE LANANG DIKON MEGAT BOJONE

Sing Nulis: Lajnah Daimah Lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta – Fatwa Nomer 8993

Pitakonan:

Punopo dipun purunaken teng syariat Islam, wonten biyung kengken putronipun megat garwanipun, padahal garwanipun puniko garwa ingkang taat, solah bawanipun sae, kaliyan sampun nggadhahi putro kakung kaliyan putro estri? Putronipun puniko liwung antawisipun damel remen biyungipun punopo bade megat garwanipun. Punopo ingkang kedah dipun lampahi piyambakipun? Mugi-mugi Allah ta’ala ngrekso panjenengan.

Wangsulan:

Anak kuwe kudu bekti karo wong tuwa neng sejeroning solah bawa lan omongan, nanging ora wajib deweke megat bojone mung kepengin nyenengena atine biyunge. Nek kasunyatane kaya kuwe kaya dene sing wis diomongena neng pitakonane. Jalaran Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam ngendika,

لاَ طَاعَةَ فِي الْمَعْصِيَةِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ

”Ora nana  ketaatan neng sejeroning maksiat. Ketaatan kuwe mung maring perkara kebecikan” (HR. al-Bukhari no. 7257 dan Muslim no. 1840)

Wabillaahi taufiq, Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahibihi ajmain.,

Komite Tetep Kanggo Riset Ilmiah lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah Daimah Lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Ketua             : ` Abdul `Aziz bin Abdullah bin Baz`

Wakil Ketua: ` Abdul Razzaq Afify `

Anggota        :

  1. `Abdullah bin Qa`ud
  2. `Abdullah bin Ghudayyan

Terjemahan sekang: http://www.alifta.com

TERJEMAHAN

SEORANG IBU MEMERINTAHKAN PUTRANYA UNTUK MENCERAIKAN ISTRINYA

Penulis: Lajnah Daimah Lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta – Fatwa Nomer 8993

Pertanyaan:

Apakah diperbolehkan dalam Syariat Islam, ada seorang ibu memerintahkan putranya  untuk menceraikan istrinya, padahal istrinya tersebut seorang istri yang taat, perilakunya baik, dan sudah memiliki anak putra dan putri? Anak tersebut bingung antara menyenangkan hati ibunya atau menceraikan istrinya. Apa yang harus dilakukan oleh dirinya? Semoga Allah ta’ala selalu menjaga anda.

Jawaban:

Anak itu wajib berbakti kepada orang tua dalam hal perbuatan dan ucapannya, akan tetapi tidak wajib dirinya untuk menceraikan istrinya dengan alasan ingin menyenangkan hati ibunya. Apabila kenyataanya seperti yang telah diungkapkan pada pertanyaan tersebut. Dikarenakan Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لاَ طَاعَةَ فِي الْمَعْصِيَةِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ

“Tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang makruf.” (HR. al-Bukhari no. 7257 dan Muslim no. 1840)

Wabillaahi taufiq, Wa shalallaahu wa salaman ‘ala nabiyuna wa ‘ala alihi wa shahibihi ajmain.,

Komite Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah Daimah Lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Ketua             : ` Abdul `Aziz bin Abdullah bin Baz`

Wakil Ketua: ` Abdul Razzaq Afify `

Anggota        :

  1. `Abdullah bin Qa`ud
  2. `Abdullah bin Ghudayyan

Terjemahan dari: http://www.alifta.com

 

 

 

 

Poster Lainnya

Perbanyaklah sedekah dan beramal kebaikan
Poster Dakwah Salafy Ngapak 568
Poster Dakwah Salafy Ngapak 21
Poster Dakwah Salafy Ngapak 952
Poster Dakwah Salafy Ngapak 1375
Poster Dakwah Salafy Ngapak 1021

Video

Wahai Pemuda Muslim Sampaikan Syiar Islam

Wahai Pemuda Muslim Sampaikan Syiar Islam

 

Pemateri : Al Ustadz Abu Nasiim Mukhtar -hafidzahulloh-

Pitedah Ringkes

Artikel