× Artikel Pitedah Ringkes Poster Video

Apa Batalaken Wudhu Nalika Biyunge Ngemek Panggonan Primpen Sekang Awake Putrane? (Apakah Membatalkan Wudhu Ketika Seorang Ibu Menyentuh Bagian Pribadi Bayinya?)

Apa Batalaken Wudhu Nalika Biyunge Ngemek Panggonan Primpen Sekang Awake Putrane? (Apakah Membatalkan Wudhu Ketika Seorang Ibu Menyentuh Bagian Pribadi Bayinya?)

APA BATALAKEN WUDHU NALIKA BIYUNGE NGEMEK PANGGONAN PRIMPEN SEKANG AWAKE PUTRANE?

Sing Nulis: Komisi Tetep Kanggo Riset Ilmiah Lan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Pitakonan Kaping Telu Sekang Fatwa Nomer 16814 (Bab. IV Halaman 116)

PITAKONAN KAPING TELU:
Punopo wudhunipun biyungipun dados batal menawi piyambakipun nyepeng panggenan ingkang primpen saking putranipun rikolo nyirami putranipun?

WANGSULAN:
Wudhune dadi batal nalika biyunge ngemek panggonan primpen sekang anake sing esih bayi, apa kuwe panggonan primpen sing neng ngarep utawa sing neng mburi, tanpa ana sing ngalang-ngalangi. Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam dawuh kongkon wudhune dibaleni merga ngemek panggonan primpen sekang awake anakke.

Wabillahi taufiq. Wa shalallahu wa salaman nabiyina Muhammad wa ‘ala alihi wa shahbihi ajmain.

TERJEMAHAN:

APAKAH MEMBATALKAN WUDHU KETIKA SEORANG IBU MENYENTUH BAGIAN PRIBADI BAYINYA?

Penulis: Komisi Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)

Pertanyaan ketiga Dari Fatwa Nomor 16814 (Bab. IV Halaman 116)

PERTANYAAN KETIGA:
Apakah wudhu seorang ibu menjadi batal jika dia menyentuh bagian pribadi bayinya saat memandikannya?

JAWABAN:
Wudhu menjadi batal ketika seorang ibu menyentuh bagian pribadi bayinya, apakah bagian depan atau belakang, tanpa penghalang. Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan wudhunya diulang karena menyentuh bagian pribadi.

Wabillahi taufiq. Wa shalallahu wa salaman nabiyina Muhammad wa ‘ala alihi wa shahbihi ajmain.

Komisi Tetap Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal al-Ifta)
Ketua:
‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz
Anggota :
1. ‘Abdullah bin Ghudayyan
2. ‘Abdul Aziz Al al-Syaikh
3. Shalih Ibn Fauzan al-Fauzan
4. Bakr Abu Zaid

Wallahu ta’ala a’lam bishawab.

TERJEMAHAN:
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=7&PageID=11536&back=truez

Poster Lainnya

Poster Dakwah Salafy Ngapak 684
Poster Dakwah Salafy Ngapak 709
Poster Dakwah Salafy Ngapak 1354
Poster Dakwah Salafy Ngapak 327
Poster Dakwah Salafy Ngapak 340
Poster Dakwah Salafy Ngapak 454

Video

Tamimah Punika Syirik

Tamimah Punika Syirik

Pitedah Ringkes

Artikel